Opdracht 1 1585 tot en met 1674 timeline republiek

By jesptom
 • Period: to

  1585-1674

 • Spaanse herovering bij Antwerpen

  Na de Spaanse herovering van Antwerpen wordt deze havenstad afgesloten van de zee. De stapelmarkt verplaatst zich naar Amsterdam.
 • Republiek krijgt nieuwe leiding

  Na het vertrek van landvoogd Leicester nemen de Staten-Generaal de leiding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in handen.
 • Ontwerp fluitschip

  In Holland wordt het fluitschip ontworpen en ingezet als handelsvaartuig in Europa.
 • 1595-1597

  Hollandse zeevaarders maken de eerste tocht naar Oost-Indië.
 • Oprichting VOC

  Oprichting van de VOC; de Hollandse en Zeeuwse Compagnieën van Verre worden samengevoegd tot de VOC.
 • Period: to

  Twaalfjarig Bestand

  Gunstig voor de handel van de Republiek:
  - Het Spaanse handelsembargo werd opgeheven, waardoor Hollandse schepen weer Spaanse en Portugese havens konden aandoen.
  - De Spaanse en Vlaamse kaapvaart vanuit Duinkerken werd opgeschort.
  Ongunstig:
  Rond 1620 begon echter in Europa een langdurige economische crisis. Ook de Republiek ontkwam er niet aan. Na het twaalfjarig bestand werd de oorlog tussen de Republiek en Spanje voortgezet. Dat had voor de Hollandse handel ongunstige gevolgen.
 • Hugo de Groot

  Hugo de Groot publiceert 'De Vrije Zee'
 • Amsterdamse Beurs

  De Amsterdamse Beurs wordt geopend.
  Positief voor de economie
 • Oprichting van de Noordse Compagnie

  Oprichting van de Noordse Compagnie.
  Meer handel dus meer inkomsten en meer werkgelegenheid
 • Period: to

  Dertigjarige Oorlog

  Dertigjarige Oorlog:
  positief voor de Textielindustrie en landbouw.
  Landbouw: Beleefde een bloeiperiode door de export naar Duitsland en de Zuidelijke Nederlanden. Soldaten moesten eten.
 • Oprichting WIC

  Oprichting WIC. Die ging zich naast handel in producten ook met slavenhandel bezighouden.
  Positief: Nieuwe markt voor de Nederlanden. Exotisch product
 • Piet Hein kaapt een Spaanse Zilvervloot

  Piet Hein kaapt een Spaanse Zilvervloot.
  Met de schat konden ze veel financiëren.
 • Vrede van Munster

  De Republiek der Verenigde Nederlanden wordt officieel erkend.
  Positief: Nederland kan ze eigen gang gaan met als gevolg onafhankelijkheid in de handel en dus meer inkomsten.
 • Period: to

  Eerste Stadhouderloos tijdperk

  Raadpensionaris van Holland Johan de Witt leidt de Republiek. Het landleger neemt af vanwege het feit dat hij meer zag in een versterkte zeevloot als bescherming voor de handel. Dit had als gevolg dat wij de oorlog op het land verloren en zo kwam het land en economie in verval met als dieptepunt het rampjaar 1672.
 • Acte van Navigatie

  Engeland vaardigt de Acte van Navigatie uit.
  Engeland beschermt eigen economie 'Mercantilisme' alleen Engelse schepen mochten producten in Engeland invoeren. Duidelijk slecht voor de Nederlandse handel.
 • Period: to

  Eerste Engelse Oorlog

  Eerste Engelse Oorlog.
  Nederland had meer koopvaardij en vissersschepen verloren dan Engeland. Met als gevolg slecht voor de handel.
 • Period: to

  Noordse Oorlog

  Noordse Oorlog om de zeggenschap in de Sont.
 • Period: to

  Tweede Engelse Oorlog

  Tweede Engelse Oorlog eindigt met de tocht naar Chatham.
  Suriname komt in het bezit van de Republiek.
  Positief: nieuwe handelsstoffen voor Holland vanwege de nieuwe kolonie.
 • Rampjaar

  Rampjaar, de Republiek in oorlog met Frankrijk, Engeland en de bisdommen Munster en Keulen.
  Doel van de Engelsen: handel van de Republiek tegenhouden. En met succes het was financieel een rampjaar voor de Nederlanden.
 • Vrede

  Engeland sloot vrede met Holland