Les comunicacions al llarg del temps

 • Telègraf de Baudot

  Telègraf de Baudot
  El codi de Baudot , anomenat així pel seu inventor Émile Baudot, és un joc de caràcters predecessor del EBCDIC i del ASCII i va ser originalment utilitzat sobretot en teletips. Encara s'utilitza en telèfons per sords, en radioafició, i en radioteletip.
 • Ràdio despertador digital

  Ràdio despertador digital
  Un despertador és un tipus de rellotge que s'utilitza per a despertar-se mitjançant un so o música a una hora determinada. er a detenir el so, és necessari estrènyer un botó o manovella. Alguns es detenen automàticament després d'alguns minuts. Un rellotge despertador analògic clàssic té una manovella addicional que s'usa per a especificar l'horari en el qual s'ha d'activar l'alarma.
 • Telègraf de Chappe

  Telègraf de Chappe
  Un telègraf és un dispositiu que permet transmetre informació a distància utilitzant un codi predefinit, desenvolupat pel francès Chappe
 • Pila / Bateria

  Pila / Bateria
 • Telègraf Morse (Codi Morse)

  Telègraf Morse (Codi Morse)
  Morse va inventar a més un codi per transmetre informació per mitjà del seu invent. Aquest codi, utilitza punts i ratlles per representar les lletres i els números del llenguatge escrit. Les ratlles corresponen a la recepció d'un senyal elèctric de llarga durada, i el punt, a un senyal elèctric de curta durada. La combinació de punts i ratlles permet transmetre qualsevol tipus de missatge escrit. El missatge transmès rep el nom de telegrama.
 • Telèfon (Antoni Meucci)

  Telèfon (Antoni Meucci)
  Antonio Meucci, un italià (resident a Cuba), va inventar el telèfon uns anys abans que Graham i Elisha.
 • Cahrles Bpurseul

  Cahrles Bpurseul
  L'inventor francès Charles Bourseul va plantejar la possibilitat d'utilitzar les vibracions causades per la veu sobre un disc flexible o diafragma, per tal d'activar i desactivar un circuit elèctric i produir unes vibracions similars en un diafragma situat en un lloc allunyat, que reproduiria el so original.
 • Telèfon (Alexander Graham Bell)

  Telèfon (Alexander Graham Bell)
  Alexander Graham Bell mentre treballava en la transmissió de sons per sords, va descobrir que modificant un corrent elèctric continu, es podien imitar les vibracions que produeix la veu humana. Va patentar un equip que podia transmetre la veu a través d'un cable al que va batejar amb el nom de telèfon.
 • Micròfon

  Micròfon
  Un micròfon és un transductor que converteix el so en un senyal elèctric. Els micròfons tenen moltes aplicacions com ara el telèfon, el magnetòfon, ajudes per a la sordesa o la retransmissió de televisió i ràdio.
  La invenció d'un micròfon va ser crucial en els inicis del desenvolupament del telèfon. Emile Berliner va inventar el primer micròfon , però el primer micròfon amb aplicació pràctica va ser ideat per Alexander Graham Bell.
 • Centrals telefòniques

  Centrals telefòniques
  En el camp de les telecomunicacions, en un sentit ampli, una central telefònica és el lloc (pot ser un edifici, un local, una caseta o un contenidor) utilitzat per una empresa operadora de telefonia on s'alberga el equip de commutació i els altres equips necessaris per a l'operació de les trucades telefòniques
 • Telefotografia

  Telefotografia
  Els primers intents de transmetre imatges a distància es realitzaren mitjançant l'electricitat i sistemes mecànics. L'electricitat exercia com a mitjà d'unió entre els punts i servia per a realitzar la captació i recepció de la imatge, els mitjans mecànics efectuaven les tasques de moviments per a realitzar els escombrats i descomposició seqüencial de la imatge a transmetre, van aparèixer els primers sistemes de transmissió de dibuixos, mapes escrits i fotografies anomenats telefotos.
 • Ràdio

  Ràdio
  La ràdio va ser creada per Heinrich Rudolf Hertz, entre 1886 i 1888, és la transmissió de senyals mitjançant la modulació d'ones electromagnètiques amb freqüències per sota de les de la llum visible. La radiació electromagnètica es propaga per mitjà de camps electromagnètics oscil·lants que travessen l'aire i el buit de l'espai.
 • Tub de raig catòdic

  Tub de raig catòdic
  El tub de raigs catòdics (CRT, Cathode Ray Tube en anglès) va ser l'element decisiu en la història de la televisió. Aquest tub, realment és una vàlvula en la que l'últim ànode es recobreix d'un element capaç d'emetre llum quan incideix sobre ell un feix d'electrons. Per poder controlar la intensitat del punt de la imatge, es col·loquen uns terminals de porta amb els que es controla la intensitat del feix. Es col·loquen en el camí dels electrons uns terminals que fan un efecte de lent electrònica
 • Auriculars

  Auriculars
  Un auricular és un dispositiu per escoltar sons. Els auriculars estan considerats com un aparell electrònic que es col·loca sobre les orelles o en l'oïda. Normalment posseeix dos altaveus, els auriculars són principalment utilitzats en aparells com la ràdio o reproductors musicals (inclòs l'ordinador), però també poden ser connectats en amplificadors musicals.
 • HDTV

  HDTV
 • Televisió electrònica

  Televisió electrònica
  Van començar les transmissions regulars de TV electrònica a França i al Regne Unit. Això va portar a un ràpid desenvolupament de la indústria televisiva i per tant a un ràpid augment dels teleespectadors encara que els televisors eren de pantalla petita i molt cars. Aquestes emissions van ser possibles per al desenvolupament dels següents elements en cada extrem de la cadena.
 • Ordinador

  Ordinador
 • Transitors

  Transitors
 • SPUTNIK I

  SPUTNIK I
 • Correu electrònic

  Correu electrònic
  El MIT va ser el primer a provar el Compatible Time-Sharing System (CTSS) el 1961. Va permetre a múltiples usuaris a accedir a l'IBM 7094 des de terminals remots connectats per línia commutada, i emmagatzemar arxius en línia en un disc. Aquesta habilitat nova va animar els usuaris a compartir informació de maneres noves.
 • INTELSAT I

  INTELSAT I
 • CCD

  CCD
  CCD
 • Internet

  Internet
 • Missatgeria instantània

  Missatgeria instantània
 • Brunzidor elèctric

  Brunzidor elèctric
  Brunzidor , buzzer en anglès, és un dispositiu electrònic que produeix un so o brunzit continu o intermitent d'un mateix to. Serveix com a mecanisme de senyalització o avís, i són utilitzats en múltiples sistemes com en automòbils o en electrodomèstics. Inicialment aquest dispositiu estava basat en un sistema electromecànic que era semblant a una campana elèctrica però sense el batall metàl·lic el qual imitava el so d'una campana.
 • Telefonia mòbil (Martin Cooper)

  Telefonia mòbil (Martin Cooper)
  Martin Cooper va ser pioner en aquesta tecnologia, a ell se'l considera com "el pare de la telefonia cel·lular" a l'introduir el primer radiotelèfon, el 1973, als Estats Units, mentre treballava per a Motorola; però no va ser fins a 1979 quan van aparèixer els primers sistemes cometemes comercials a Tòquio, Japó per la companyia NTT. En 1981, els països nòrdics van introduir un sistema cel·lular l'AMPS (Advanced Mobile Phone System).
 • Fibra òptica

  Fibra òptica
  La fibra òptica és un filament flexible de secció circular fet d'algun tipus de vidre o plàstic capaç de transportar feixos de llum en el seu interior. Funciona com a una guia d'ones per al rang de freqüències compreses entre 1014 Hz i 1015 Hz. És molt important generar la freqüència de llum adequada segons el tipus de fibra amb què es treballa.
 • Fotocopiadora

  Fotocopiadora
 • GSM

  GSM
 • Fax

  Fax
  El Fax (abreviatura de facsímil, del Llatí fac simile, "fer similar") és una tecnologia de Telecomunicacions que s'usa per a transferir copies (facsímils) de documents, usant dispositius que operen sobre la xarxa telefònica convencional. L'avantatge del Fax respecte altres mètodes com ara el correu tradicional és que en el fax la transmissió és pràcticament instantània.
 • UMTS

  UMTS
 • RCA

  RCA
  RCA
 • Webs

  Webs
 • RDS

  RDS
  RDS
 • HTML

  HTML
 • Targetes SIM

  Targetes SIM
 • Wi-Fi

  Wi-Fi
 • Bluetooth

  Bluetooth
 • TIC

  TIC
 • PAC

  PAC
 • Windows XP

  Windows XP
 • MSN

  MSN
  MSN
 • Smartphone

  Smartphone
  Un telèfon intel·ligent, a cops anomenat smartphone, és un ordinador de butxaca que integra les funcions de telèfon mòbil, organitzador personal i sovint altres funcions de connectivitat mòbil.
 • Televisió digital terrestre

  Televisió digital terrestre