Dali (1)

LES AVANTGUARDES

 • Fauvisme i Expressionisme

  3 Característiques principals del Fauvisme:
  - No imitació, fuig de representar la realitat tal i com és.
  - El color és la base dels quadres.
  3 Característiques principals del Expressionisme:
  - Es reivindiquen nous temes i intenten representar els problemes socials de la societat.
  - Usen colors forts i violents, amb un predomini de fons foscos.
  3 autors rellevants de l'època:
  - Van Gogh
  - Gauguin
  - André Derain
  1 obra Fauvista: (pintura) Tàmesi (1905)
  1 obra Expressionista: (pintura) El crit
 • LA RATLLA VERDA (PAU), Henri Matisse.

  LA RATLLA VERDA (PAU), Henri Matisse.
 • Period: to

  PRIMERES AVANTGUARDES (1905-1945)

 • Abstracció

  3 Característiques principals de l’Abstracció:
  - És un moviment que prescendeix de qualsevol referent de la realitat.
  - Els artistes abstractes composen els seus quadres mitjançant formes, linies, colors amb un sentit purament plàstic.
  - Els colors i les formes es consideren els mitjans bàsics per expressar o provocar una emoció.
  3 autors rellevants de l’estil:
  - Wassily Kandinsky
  - K. Malevitch
  - P. Mondrian
  1 obra abstracta: (pintura) Composició IV, Kandinsky (1911)
 • PAISATGE A L'ESTAQUE (PAU), Georges Braque.

  PAISATGE A L'ESTAQUE (PAU), Georges Braque.
 • Futurisme

  3 Característiques principals del Futurisme:
  - Busca reproduir la sensació de moviment, de canvi, de transformació.
  - Es busca també exaltar la tecnologia i la modernitat (progrés).
  - Apareix el simultaneisme, la superposició d’imatges amb colors vius i vibrants.
  La Pintura metafísica deriva del Futurisme (1914).
  3 autors rellevants de l’estil:
  - Filippo T. Marinetti
  - Humberto Boccioni
  - Giacomo Balla
  1 obra Futurista: (escultura) Formes úniques de continuïtat en l’espai, Boccioni (1913)
 • Cubisme

  3 Característiques principals del Cubisme:
  - Fragmentació geomètrica de l’espai i la configuració de la figura en plans interrelacionats.
  - Desapareix la prespectiva única.
  - Els temes principals eren retrats i objectes quotidians disposats damunt de taules
  El cubisme es divideix en dos fases:
  *Cubisme analític (1907-1911)
  *Cubisme sintètic (1911-1914)
  3 autors rellevants de l’estil:
  - Paul Cézanne
  - G. Braque
  - Pablo Picasso
  1 obra Cubista: (pintura) Guernica, Pablo Picasso (1937)
 • COMPOSICIÓ IV (PAU), Wassily Kandinsky.

  COMPOSICIÓ IV (PAU), Wassily Kandinsky.
 • FORMES ÚNIQUES DE CONTÏNUITAT EN L'ESPAI (PAU), Umberto Boccioni.

  FORMES ÚNIQUES DE CONTÏNUITAT EN L'ESPAI (PAU), Umberto Boccioni.
 • TRES NUS AL BOSC (PAU), Joaquim Sunyer.

  TRES NUS AL BOSC (PAU), Joaquim Sunyer.
 • Dadaisme

  3 Característiques principals del Dadaisme:
  - Els artistes d’aquest moviment pretenen trencar amb les convencions pel que fa a l’art fins el moment.
  - Qüestiona l’existència de l’art. Rebuig per tota tradició i esquema anterior. Són obres nihilistes, il·lògiques, com a resposta a la primera guerra mundial.
  - Fan servir tota mena de materials per les seves creacións.
  3 autors que destàquen de l’estil:
  - Marcel Duchamp
  - Francis Picabia
  - Jean Arp
  1 obra del Dadaisme: La font, Duchamp (1917)
 • Surrealisme

  3 Característiques principals del Surrealisme:
  - Importància de l’inconscient, rebuig de la raó, cert nihilisme.
  - Propugnaven un esteticisme involuntari, un automatisme, un grafisme instintiu, en el qual la mà no es deixa conduir pel cap.
  - Trenquen amb les convencions socials, fan grans excentricitats.
  - Pinten formes allargades, espais buits.
  3 autors rellevants del Surrealisme:
  - Salvador Dalí
  - Miró
  - René Magritte
  1 obra Surrealista: (pintura) La persistència de la memòria (1931)
 • TABLEAU II (PAU), Mondrian.

  TABLEAU II (PAU), Mondrian.
 • INTERIOR HOLANDÈS (PAU), Joan Miró.

  INTERIOR HOLANDÈS (PAU), Joan Miró.
 • EL GRAN MASTURBADOR (PAU), Salvador Dalí.

  EL GRAN MASTURBADOR (PAU), Salvador Dalí.
 • PERSISTÈNCIA DE LA MEMÒRIA (PAU), Salvador Dalí.

  PERSISTÈNCIA DE LA MEMÒRIA (PAU), Salvador Dalí.
 • EL PROFETA (PAU), Pablo Gargallo.

  EL PROFETA (PAU), Pablo Gargallo.
 • NIT DE LLUNA (PAU), Leandre Cristòfol.

  NIT DE LLUNA (PAU), Leandre Cristòfol.
 • GUERNICA (PAU), Pablo Ruiz Picasso.

  GUERNICA (PAU), Pablo Ruiz Picasso.
 • Period: to

  SEGONES AVANTGUARDES (1945-Fins més endevant)

 • L'Expressionisme Abstracte

  3 Característiques de l’Expressionisme Abstracte:
  - Dripping, de Pollock.
  - Action painting, el pintor es col·locava literalment dins de l’obra
  - Grans formats de pintures, s’usa la tècnica de la pintura embolcallant.
  3 autors rellevants del informalisme:
  - Pollock
  - Franz Kline
  - Mark Rothko
  1 obra Expressionista abstracta: (pintura) Nombre 1, Jack Pollock (1950)
 • Informalisme

  3 Característiques principals de l’informalisme:
  - És bàsicament pintura abstracta que barreja gran quantitat de pigment amb materials diversos, com vidres, sorra, carbó… per donar relleu a les obres.
  - Experimentació constant.
  - L’expressivitat dels materials adquireixen gran importància, la forma traçada pel pintor ha de ser de forma més ràpida i intuïtiva possible.
  3 autors rellevants del Informalisme:
  - Michel Tapié
  - Antoni Tàpies
  - Jean Dubuffet
  1 obra Informalista: Creu i R, Tàpies (1975)
 • NÚMERO 1 (PAU), Jackson Pollock.

  NÚMERO 1 (PAU), Jackson Pollock.
 • DONA II (PAU), de Kooning.

  DONA II (PAU), de Kooning.
 • EL MARXISME SANARÀ ALS MALALTS (PAU), Frida Kahlo.

  EL MARXISME SANARÀ ALS MALALTS (PAU), Frida Kahlo.
 • Pop Art

  *Aquest estil va aparèixer a finals dels anys 50
  3 Característiques del Pop Art:
  - Art ciutat, totalment aliè a la natura.
  - Els objectes industrials, cartells, imatges, són el tema principal, ja que són el mitjà d’expressió de la societat de consum.
  - L’art deixa de ser únic i és converteix en un objecte més de consum.
  3 autors rellevants del Pop Art:
  - Andy Warhol
  - Robert Rauschenberg
  - Jasper Johns
  1 obra Pop Art: Sopa Campbell, Andy Warhol (1965)
 • El Nou Realisme Francés (*apareix a finals dels anys 50)

  3 Característiques del Nou Realisme:
  - Rebuig de l’expressionisme abstracte i de l’informalisme.
  - Recerca d’un nou repertori d’expressió recolzat amb la realitat.
  - Ja sigui utilitzant el cos humà com a pinzell o remarcant els aspectes més desagradables del consumisme amb l’ús de materials de rebuig.
  3 autors rellevants del Nou Realisme:
  - Ives Klein
  - Armand Fernandez
  - Niki de Saint Phalle
  1 obra del nou realisme francés: IKB 45, Ives Klein (1960)
 • L'abstracció postpictòrica i Minimal Art (*apareix a mitjans dels anys 60)

  3 Carac. de l’Abstracció pictòrica:
  - Ús de formes geomètriques simples i per franges de colors plans, sense relleu.
  - No es pot veure la pinzellada.
  3 Carac. del Minimal Art:
  - Màxima senzillesa. Redueix el màxim els elements de l’art, volums i formes.
  - Configuracions geomètriques i materials transformats de manera industrial.
  4 autors rellevants:
  - Frank Stella
  - Kenneth Noland
  - Carl Andre
  - Donald Judd
  1 obra de l’Abstracció: Sunset beach(1967)
  1 obra del Minimal Art: Sense títol,Judd(1990)
 • SOPA CAMPBELL (PAU), Andy Warhol.

  SOPA CAMPBELL (PAU), Andy Warhol.
 • Art acció i Art Conceptual (*apareix a principis dels anys 60)

  3 Característiques de l’art acció:
  - L'art és un acte humà que es porta a terme en un espai i temps determinats.
  - El llenguatge plàstic, musical i visual es barregen.
  - Es desmaterialitza l’art. Happening.
  2 Característiques de l’art conceptual:
  - Valora l’idea per sobre de l’objecte artístic.
  - Combinació de l'escrit amb la pintura.
  3 autors rellevants:
  - Wolf Vostell
  - Joseph Kosuth
  - Robert Smithson
  1 obra del art acció:Television Décollage (1963)
  1 obra conceptual: Una i Tres Cadires (1965)
 • CREU I R. (PAU), Antoni Tàoies.

  CREU I R. (PAU), Antoni Tàoies.
 • DONA I OCELL (PAU), Joan Miró.

  DONA I OCELL (PAU), Joan Miró.
 • ELOGI DE L'AIGUA (PAU), Eduard Chillida.

  ELOGI DE L'AIGUA (PAU), Eduard Chillida.
 • MAMAN (PAU), Louise Bourgeois.

  MAMAN (PAU), Louise Bourgeois.