La cèl·lula

 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  El 1665, Robert Hooke va observar amb un microscopi un tall prim de suro. Hooke va notar que el material era porós. Aquests porus, en conjunt, formaven cavitats poc profundes a manera de caixes a les quals va anomenar cèl·lules. Hooke havia observat cèl·lules mortes.
 • Anton Van Leeuwenhoek

  Anton Van Leeuwenhoek
  Leeuwenhoek va descobrir "petits animals", el que actualment coneixem com a protozous i bacteris. També va fer visible l'estructura microscòpica de les plantes i va ser el primer en veure espermatozoides humans.
 • Robert Brown

  Robert Brown
  El 1831, el botànic escocès va advertir la presència constant d'un corpuscle a l'interior de les cèl·lules vegetals de el qual es desconeixia la funció, aquest corpuscle era el nucli..
 • Jan E. Purkinje

  Jan E. Purkinje
  Va descobrir el 1837 les cèl·lules de Purkyně, grans neurones amb moltes ramificacions de dendrites trobades al cerebel.
 • Schleiden i Schwann

  Schleiden i Schwann
  Van enunciar que la cèl·lula és la unitat morfològica i fisiològica de tots els éssers vius. Tots estan formats per cèl·lules i aquestes poden dur a terme tots els processos metabòlics per a mantenir-se amb vida.
 • Friedrich Miescher

  Friedrich Miescher
  Va trobar una substància en el nucli cel·lular la composició química era diferent de les proteïnes i de qualsevol altre compost conegut fins a la data. Es tractava de l'ADN.
 • Ramon y Cajal

  Ramon y Cajal
  El descobriment en detall de l’estructura del sistema nerviós és deguda a Santiago Ramón y Cajal, que en millorar la tinció va revelar que aquest sistema estava constituït per cèl·lules separades, ben definides i que es comunicaven entre si a través d’espais buits.
 • Walther Flemming

  Walther Flemming
  Fent ús de tints d'anilina fou capaç de trobar una estructura que absorbeix els tints fortament basòfils, que ell anomenà cromatina. Identificà que la cromatina es correlacionava amb estructures filiformes al nucli cel·lular, els cromosomes. Flemming investigà el procés de la divisió cel·lular i la distribució dels cromosomes dels nuclis fills, un procés que anomenà mitosi.
 • Remark i Virchow

  Remark i Virchow
  Van demostrar que les cèl·lules tan sols poden sorgir a partir d'unes altres d'existents.
 • Sutton i Boveri

  Sutton i Boveri
  La teoria cromosòmica de l'herència o teoria cromosòmica de Sutton i Boveri és l'explicació científica sobre la transmissió de determinats caràcters a través del codi genètic que conté la cèl·lula viva, que passa entre una generació d'individus i la següent.
 • Watson i Crick

  Watson i Crick
  El 1953 van elaborar el model de doble hèlix de l'ADN. Segons aquest model, l'ADN està format per dues cadenes de polinucleòtids antiparal·leles, complementàries i enrotllades de manera plectonímica formant una doble hèlix.
 • Lynn Margulis

  Lynn Margulis
  L'any 1966 va publicar un article sobre la teoria endosimbiòtica en el que defensava que l'origen dels de mitocondris a partir de bacteris i dels cloroplasts a partir de cianobacteris.