L'ampliació del món conegut.

Timeline created by urisole
In History
  • 1440

    Invenció de l'impremta. (Gutenberg)

  • 1453

    Caiguda de Constantinobla

  • 1492

    Colom arriba a Amèrica.