Koude oorlog

Timeline created by Henkboerrigter
 • Russische Revolutie

  Russische Revolutie
  Door middel van revolutie wordt de Russische Tsaar verdreven. De Communisten grijpen de macht. hier worden de basis gelegd voor het ontstaan van de communistische Sovjet Unie
 • Period: to

  Russische burgeroorlog

  Tijdens deze burgeroorlog was er een felle strijd om de macht tussen de communisten en anti-communisten. De anti-communisten werden geholpen door de westerse landen. De communisten winnen de strijd.
 • Einde Tweede Wereldoorlog

  Einde Tweede Wereldoorlog
 • Truman doctrine

  Truman doctrine
  De Amerikaanse president Truman vond dat het communisme niet verder verspreid mocht worden. Het moest tegen elke prijs gestopt worden. Hieruit volgde de containmentpolitiek en werd het Marshall plan ingezet. Dit plan zorgde voor meer welvaart en het idee was dat als mensen maar welvarend waren ze minder snel voor het communisme zouden kiezen.