Koude Oorlog

 • Stalin leider SU

 • Truman president van VS

 • Period: to

  Eerste Indochina-oorlog

 • Period: to

  Blokkade van Berlijn

 • Period: to

  DDR

 • Period: to

  Korea oorlog

 • Eisenhower president van VS

 • Overleiden Stalin

 • Period: to

  Vietnam oorlog

 • Chroesjtsjov leider SU

 • Kennedy president van VS

 • Period: to

  Berlijnse muur

 • Period: to

  Cuba Crisis

 • Johnson president van VS

 • Brezjnev leider SU

 • Nixon

 • Ford president van VS

 • Carter president van VS

 • Reagan president van VS

 • Andropov leider SU

 • Gorbatsjov leider SU

 • Bush president van VS