Kmečki upori na Slovenskem

Timeline created by Vali265
In History
 • 1478

  Koroški kmečki upor

  Koroški kmečki upor
  LOKACIJA: Koroška, središče v okolici Beljaka
  SIMBOL UPORA: kmečki čevelj z vezalko
  VZROKI: zviševanje davkov, neučinkovita obramba pred Turki
  ZAHTEVE: ohranitev starih dajatev, ureditev obrambe pred Turki (sami so se želeli braniti; proti dragi najemniški vojski)
  ZNAČILNOSTI: napad na gradove, uporaba kmečkega orodja KONEC UPORA: turški vpad 1478 zaduši upor
  KAZNOVANJE: fevdalci polovili preostanek upornikov in jim naložili kazni (telesne in denarne); obnova porušenih gradov
 • 1555

  Vseslovenski kmečki upor

  Vseslovenski kmečki upor
  LOKACIJA: Kranjska, Koroška, Štajerska
  SIMBOL UPORA: ‚Le vkup, le vkup, uboga gmajna‘
  VZROKI: različni (zvišanje davkov, izkoriščanje kmeta)
  ZAHTEVE: stara pravda, svoboda v trgovini in obrti, plačevanje v naturalijah in ne v denarju
  ZNAČILNOSTI: največji slovenski upor, gradovi so goreli, graščaki prisiljeni k opravljanju kmečkih del (grad Mehovo)
  KONEC UPORA: fevdalna vojska zatre upor, telesno kaznovanje upornikov, nova dajatev – uporniški pfening
 • 1573

  Hrvaško-slovenski kmečki upor

  Hrvaško-slovenski kmečki upor
  LOKACIJA: slovensko in hrvaško ozemlje – hrvaško Zagorje, deli Spodnje Štajerske in Kranjske, Posavje, Dolenjska.
  SIMBOL UPORA: zimzelen za klobukom in petelinje pero.
  VZROKI: nasilje fevdalca Franja Tahija
  ZAHTEVE: stara pravda
  ZNAČILNOSTI: vodje: Matija Gubec, Ilija Gregorič, Ivan Pasanec, v Zagrebu želeli ustanoviti cesarjevo namestništvo
  KONEC UPORA:uskoki premagali uporne kmete
  - po zatrtju upora so sledila javna mučenja in usmrtitve voditeljev (kronanje v Zagrebu)
 • 2. vseslovenski kmečki upor

  2. vseslovenski kmečki upor
  LOKACIJA: 1653 na posestvu Ostrovica med Trbovljami in Vranskim
  - razširil se je na večji del Kranjske, Štajerske in Koroške
  VZROKI: prevelike zahteve zemljiških gospodov
  ZNAČILNOSTI: kmetje uničevali gradove, graščine in župnišča
  KONEC UPORA: upor je zatrla vojska krajišnikov (uskokov)
 • Tolminski upor

  Tolminski upor
  LOKACIJA: Tolmin, Goriška, spodnji Kras
  VZROKI: novi davki na meso in vino
  KONEC UPORA: upor je bil zatrt