Kiinan historian käännöskohdat 1900-luvulta nykypäivään

Timeline created by juhis02
  • Boksarikapina murskattiin

    Boksarikapina murskattiin
    Vuonna 1899 alkanut kapina länsimaalaisia vaikutteita vastaan. Kiinan keskushallinto tuki kapinallisia aatteellisesti ja sotilaallisesti. Häviö horjutti jo ennestään epävakaata tilannetta.
  • Sun Yat-Sen perusti tasavaltaa ajavan Tongmenghui-salaseuran

    Sun Yat-Sen perusti tasavaltaa ajavan Tongmenghui-salaseuran
    Hävityn kapinan sotakorvaukset rasittivat Kiinan taloutta ja kansalaisia entisestään sekä sai Kiinan väestön suhtautumaan kielteisemmin perinteiseen keisarivaltaan ja varsinkin kiinalaiset opiskelijanuoret ja ulkomailla elävät alkoivat kannattamaan tasavaltaa