Kartans utveckling efter vår tidsräkning

 • 500

  Medeltidens start: Kartan blir ett teologiskt verktyg.

  Medeltidens start: Kartan blir ett teologiskt verktyg.
  Under medeltiden (som en fortsättning från Romartiden) så utvecklas kartan till ett teologiskt verktyg främst, kartan blir fantasifull och man anser åter igen att jorden är platt, diskformad och Jerusalem
 • 550

  T-O-kartan eller T-i-O-kartor

  T-O-kartan eller T-i-O-kartor
  T-kartorna står för floderna Don och Nilen och medelhavet och världsdelarna upptar varsin tredje del.
 • Jan 1, 1100

  Saker börjar ändras för kartan

  Nationalstaterna börjar bildas, vetenskapen tar fart igen
 • Mar 23, 1225

  Portolandkartor

  Visade bara kustlinjer, hamnar och kurserlinjer. Inget gradnät fanns. Längskala fanns så att man skulle veta räkna avståndet mellan olika punkter.
 • Mar 23, 1250

  al-Idrisi och Roger II(troligen)

  Sammanställde en bok med geografisk infomeration, blev den mest korrekta kartan på länge.
 • Jan 1, 1394

  Upptäckternas tid och framåt

  Herny Sjöfarens (1394-1460)
  Vasco de Gama (1469-1524)
  Christofer Columbus (1451-1506)
  Fernao de Magalhaes (1480-1521) Man börjar upptäcka världen (de europeiska) , staterna och organiserat på ett annat sätt. Påverkar behovet av kartan.
 • Mar 23, 1400

  Karografisk renässans

  Började slå sönder medeltidens världsbild, Jerusalem är inte längre världens mitt.
 • Jan 1, 1459

  Fra Mauros världskarta publiceras

  Jerusalem är inte världens mitt, paradiset utsatt på kartan men utanför världen. Mindre fantasifull.
 • Mar 23, 1502

  Alberto Cantinos : Första kartan med nya världen

  Jordklotet är återgivet med 360 grader
 • Mot vetenskaplig precision

  Mot vetenskaplig precision
  Många kartor ges ut, atlaser blir den vanligaste formen. Kartan blir även en statussymbol. Men fickatalser börjar även att publiceras för allmänheten.
 • Giovanni Domenico Cassini

  Utvecklade latitudgrad, lät trianguleringen grunda och skapade ett karografiskt språk
 • Teodoliten och sextanten

  Teodoliten och sextanten
  verktyg för att mäta olika vinklar som underlättar kartskapande uppfinns.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sextant
 • Guillaume de l´lsles världskarta

  Guillaume de l´lsles världskarta
  En av de mest exakta för sin tid.
 • John Harrisons

  Kronometer- Longitudbestämning- frågan om tid, verktyg för att mäta. Metoden är korrekt men svår att använda. Pendelklockan gjorde att man lättare kunde bestämma på land men den påverkades av havet (salt m.m.) Harrison blev misstrodd/beskyllde trots att den funkade.
 • 1800 talet och framåt: Den moderna kartografin

  Den moderna tiden innebar en förändring för kartan. Flygfotot gjorde att man kunde se världen på nytt sätt. Fjärranalysen utvecklas som disciplin. Samlingsmetod utan fysisk kontakt för att kunna beskriva eller analysera det.
 • Greenwich, nollmeridianen

  Det bestäms att nollmeridianen ska gå genom Greenwich under Internationella meridiankonferensen i USA.
 • Period: to

  Kartans utveckling

 • Wilbur Wright tog det första flygfotot

 • Första världskriget: Rutin

  Blev rutin att flygfota fienders områden för att kunna kartlägga.
 • GIS: Geografisk informationssystem

  Planeringsändamål, inleder den digitala eran inom kartografin. Datorstödd kartografi- skapar en karta med en dator vid något av stegen. Dröjde dock till 1980 innan det blev stort. Nya möjligheter har skapats med den digitala utvecklingen.
 • ArcWiew skapas av ESRI

 • MapInfo skapas

 • Rymdteknik

  Med framstegen i rymden så kunde man nu undersöka nya tidigare okända områden.