Kapittel 2: Middelalder og kildebruk

 • 1 CE

  Jesus født

 • 395

  Kirkemøtet i Nikea

 • 413

  Augustin

 • 476

  Vestromerrikets fall

 • Period: 500 to 1000

  Tidlig middelalder, Europa

 • 530

  Keiser Justinians lov

 • 600

  Gregor den store

  Ca årstall
 • 622

  Muhammeds flukt

 • 700

  Ikonoklasmen

 • 800

  Karl den store kronet

 • Period: 1000 to 1300

  Høymiddelalder, Europa

 • Period: 1000 to 1130

  Tidlig middelalder, Norge

 • 1030

  Slaget ved Stiklestad

 • Period: 1076 to 1122

  Investiturstriden

 • 1095

  Første korstog

 • Period: 1130 to 1350

  Høymiddelalder, Norge

 • 1152

  Nidaros blir erkebispesete

 • 1194

  Kong Sverre bannlyst

 • 1230

  Kongespeilet

 • 1250

  Thomas Aquinas

  Ca årstall
 • 1274

  Magnus Lagabøtes landslov

 • Period: 1300 to 1500

  Senmiddelalder, Europa

 • Period: 1300 to 1400

  Pavedømmet i Avignon

  Ca. årstall
 • Period: 1337 to 1453

  Hundreårskrigen

 • 1348

  Svartedauden, Norge

 • Period: 1350 to 1500

  Senmiddelalder, Norge

 • 1453

  Østromerrikets fall