invents

 • 300 BCE

  SOFA

  SOFA
  El sofa sutilitza per seure per estirarse etc… es molt util tambe es pot utilitzar per beure la tele tablet mobiletc…
 • 10 BCE

  PÓLVORA

  PÓLVORA
  La pólvora serbeix per encendrefoc etc
 • 1 BCE

  EL FOC

  EL FOC
  El foc, es pot crear de moltes maneres com per exemple amb pedres,cendre,encenedors,llumins etc...
 • 60

  INTERNET

  INTERNET
  L'internet es important ja que serveix per estudiar,treballar etc i mentanirte en contacte amb noticies i gent.
 • 1400

  LA IMPRENTA

  LA IMPRENTA
  La imprenta servia per escriure cuan no i avíen ni ordinadors ni mobils ni res.
 • ORDINADOR

  ORDINADOR
  ES molt útil ja que depen quinquis telas pots empotrar a on sigui pero no serviria de res si no hi agues internet.
 • MAQUINA DE VAPOR

  MAQUINA DE VAPOR
  A aqueste serveix per fer que els trens fucionin.
 • PATINS

  PATINS
  Els patins son per patinar ni ha de gel i de rodes son molt divertits i daixo s’hen a creat un esport.
 • TELEFON

  TELEFON
  El telefon es un aparato que et permet esta connectada a internet
 • ANTIBIOTICS

  ANTIBIOTICS
  Els antibiotics son un tipus de medicina la xual et prens cuant estas malalt
 • BOMBETA

  BOMBETA
  la bombeta es per il.luminar zones
 • COTXE

  COTXE
  El cotxe serveix per desplacarse de un lloc a laltre.
 • AVIO

  AVIO
  El avio serveix per transporatar personoes o mercancia a altrres paisos.
 • TELEVISIO

  TELEVISIO
  La televiso serveix per enterarte de lo que passa al mont i per entretenirte.
 • TABLET

  TABLET
  La tablet es un aparato que serveix per posarte al dia amb tot i que et permet jugar a mes jocs facilment.