60469 cat escala 950 475

IBERS

 • 900 BCE

  L'arribada dels indoeuropeus

  L'arribada dels indoeuropeus
  Sabem que els primers pobladors indoeuropeus establerts a les nostres terres havien vingut de l'Europa central cap al segle xv aC. En primer lloc colonitzaren, sembla que de manera pacífica, les terres situades al nord del curs de l'Ebre i a poc a poc les penetracions d'aquests pobles s'estengueren per quasi tota la península,entre el 1200 i el 900 aC.
 • 800 BCE

  La influència dels pobles colonitzadors

  La influència dels pobles colonitzadors
  Ja des del 800 aC (encara que, segons les fonts clàssiques, la ciutat fenícia de Gadir —l'actual Cadis— fou fundada cap al 1100 aC) els fenicis, i en una època posterior (segle vi aC) els grecs, viatjaven cap a Occident a fi de cercar metalls i terres per cultivar. Producte dels intercanvis comercials i culturals dels indígenes del SO de la península amb els nouvinguts, en aquesta zona florí la refinada civilització de Tartessos, rica en recursos miners que tant interessaven fenicis.
 • 700 BCE

  Extensió territorial

  Extensió territorial
  L'anomenada cultura ibèrica tingué la seva màxima expansió territorial aproximadament entre la desembocadura del riu Roine i Cadis i abraçava així gran part de la costa mediterrània occidental. Aquesta cultura florí des del segle vi al ii o el i aC, depenent de la romanització de cada zona en concret.
 • 650 BCE

  En que any es van crear?

  En que any es van crear?
  Van ser la primera civilització nascuda a les terres de l’actual Catalunya, gràcies a la influència de pobles més avançats que van arribar pel mar i a través dels Pirineus. Els ibers van crear una cultura sorprenent.