HÜCRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ

By nilufer
 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  1665 yılında kendi geliştirdiği mikroskop ile şişe mantarından kesitler alıp incelemiştir. Gördüğü küçük odacık gibi yapılara “hücre (cellulae)” adını vermiştir. Gözlemlediği yapılar canlı hücreler değil ölü hücrelerin duvarlarıydı.
 • Anton Van Leeuwenhoek

  Anton Van Leeuwenhoek
  Kendi geliştirdiği mikroskop ile tek hücreli canlıları gözlemledi. Ayrıca sperm hücreleri ve kan hücrelerini de gözlemlemiştir.
 • Robert Brown

  Robert Brown
  Hücre çekirdeğinin her bitki hücresinde bulunduğunu fark etti ve ona “çekirdek” anlamına gelen “nucleus” adını verdi.
 • Matthias Schleiden

  Matthias Schleiden
  Hücre gelişiminde çekirdeğin temel rol oynadığını ileri sürmüştür. Bitkilerin tüm kısımlarının hücrelerden oluştuğunu belirtmiştir.
 • Theodor Schwann

  Theodor Schwann
  Schwann hayvan hücreleri ile çalışmıştır. Çeşitli hayvan dokularını inceleyerek ve Schleiden’in görüşünü geliştirerek “bir hücre büyük bir organizmanın yapısında yer alsa da kendi yaşamsal etkinliklerini sürdürür” fikrini ileri sürmüştür.
 • Rudolf Virchow

  Rudolf Virchow
  Yeni hücrelerin var olan hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu söylemiştir. Hücre teorisini oluşturmuştur. Bu teorinin 3 temel prensibi şunlardır:
  1) Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden oluşur.
  2) Hücre canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.
  3) Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur.
 • Organellerin incelenmesi

  Organellerin incelenmesi
  Hücre yapısı incelenecek malzemelerden çok ince kesitler alınmasını sağlayacak araçlar, hücreleri boyayarak daha kolay gözlenmesini sağlayan kimyasal maddeler üretildi. Böylece hücre içindeki mitokondri, golgi vb. yapılar tanımlandı.
 • Santrifüj

  Santrifüj
  Hücre içindeki yapıları birbirinden ayırarak incelemeyi kolaylaştıran santrifüj isimli araç geliştirildi.
 • Elektron Mikroskobu

  Elektron Mikroskobu
  Elektron mikroskobuyla hücrenin içyapısı hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmeye başlandı. DNA’nın yapısı keşfedildi, proteinlerin yapısı incelendi.
 • Gen Aktarımı

  Gen Aktarımı
  Bir canlıdan diğerine gen aktarılmasını sağlayan yöntemler geliştirildi. İlk olarak koyun Dolly 1996 yılında klonlandı daha sonra kedi, fare gibi memeliler de klonlandı.
 • to be continued

  to be continued
  Hücre ile ilgili çalışmalar ve elde edilen bilgiler hızla artmaya devam etmektedir. Teknolojideki hızlı gelişim bilim insanlarına yardımcı olmaktadır.