Historia de la musica

 • 2000 BCE

  Primera partitura trobada

   Primera partitura trobada
  Primera partitura trobada Tablilla cuniforme trobada a sumeria.
 • 1200 BCE

  Dies irae

  Dies irae
 • 729 BCE

  tympanon

  tympanon
  instrument grec
 • Period: 400 BCE to 300

  Antiga Grècia

  Pels antics grecs, la música era vista literalment com un regal dels déus.
 • Period: 30 to 476 BCE

  Imperi Romà

  La música a Roma sempre va tenir un paper molt important tant en la societat, com en el treball i sobretot, a l'exèrcit.
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitjana

  es continua utilitzant
 • Period: to

  Barroc

  La música barroca és un estil musical europeo que abasta tot el segle xvii i la primera meitat del segle xviii.
 • barroc canço

 • Period: to

  Classicisme

  En la música occidental, el classicisme musical correspon aproximadament a la música composta entre els anys 1750 i el 1820, amb superposicions considerables als dos extrems amb la música dels períodes precedent, el barroc musical, i posterior, el romanticisme musical.
 • Period: to

  Classicisme

  Un classicisme és un moviment artístic caracteritzat per una mirada nostàlgica a l'antiguitat clàssica. Es considera que el primer classicisme és el Renaixement i és difícil concretar la totalitat dels classicismes, sovint són moviments d'una nació o regió d'àmbit reduït o transcorren en un espai de temps curt.
 • Period: to

  Romanticisme

  El romanticisme va ser un moviment tant cultural com polític que s'originà a Alemanya a final del segle xviii, inicialment com a moviment literari, però que ràpidament passà a influenciar totes les arts.
 • canço Classicisme

 • canço romanticismo

 • Period: to 30

  Egipte dels Faraons

  Els gravats de tombes i temples ens descobreixen músics tocant el seu instrument ben atents als símbols i senyals que un altre individu, assegut al seu davant, fa amb les mans i els dits.