histora

Timeline created by OliviaTBS
In History
 • Jan 15, 1400

  upptäcktsresor 1

  upptäcktsresor 1
  Under 1400-talet ville folk upptäcka världen. man hade hört att allt som kyrkan sagt inte stämde och man ville därför ge sig ut i världen för att få reda på sanningen.
  en orsak till upptäcktsresorna var mark, kungar och drottningar i olika länder ville ta över så mycket land som möjligt för att öka sin makt.
  Det var många kungar och drottningar som ville kunna kontrollera handeln för att på så sätt kunna köpa och sälja mer varor och göra sitt land mer utvecklat ekonomiskt sätt.
 • Feb 15, 1420

  upptäcktsresor 2

  upptäcktsresor 2
  För att uppnå detta försökte dem hitta en väg till Indien genom att segla runt Afrika.
  Ett exempel på en stor upptäcktsresa som ägde rum 1492 var att Christofer Columbus upptäckte Amerika. Drivkraften till denna resa var att Christofer och hans män hade fått order av drottningen i Spanien att hitta en väg till Indien och Kina för att ta med sig guld och andra rikedomar tillbaka hem till Spanien igen.
 • Mar 15, 1440

  upptäcktsresor 3

  upptäcktsresor 3
  Men de dem hittade var inte Indien, utan en okänd kontinent som vi idag kallar för Amerika.
  En konsekvens av denna upptäcktsresa var att ursprungsbefolkningen i Amerika nästan utrotades helt när Columbus tog med sig dem tillbaka till Spanien för att använda dem som slavar. Men att upptäcka amerika var värsta guldgruvan för europeérna eftersom att det fanns hur mycket rikedomar som helst i amerika och det fanns även gratis slavar.
 • Apr 15, 1460

  upptäcktsresor 4

  upptäcktsresor 4
  Eftersom att ursprungsbefolkningen inte hade någonting att försvara sig med emot spaniorerna så var det bara för dem att erövra amerika och tillfånga ta indianerna och ta med dem till spanien igen.
  En annan konsekvens var att ekonomin utvecklades runt om i världen, eftersom att man upptäckte nya vägar att kunna frakta varor genom havet. Detta gjorde att man kunde importera och exportera varor från andra världsdelar som hade tillgångar till produkter som andra länder inte hade.
 • Apr 19, 1500

  den ekonomiska utvecklingen i europa 1

  den ekonomiska utvecklingen i europa 1
  Länderna hade under flera år försökt att hitta en väg genom havet till Indien för att kunna ta del av deras handel. Men de hade aldrig vågat segla hel vägen. När ordet spred sig genom Europa att Columbus lyckats segla västerut till Indien tog Portugal chansen att segla österut till Indien. Vasco de Gama hette mannen som ledde seglandet till Indien.
 • May 19, 1530

  den ekonomiska utveckligen i europa 2

  den ekonomiska utveckligen i europa 2
  eftersom att Columbus inte seglat till Indien utan till Amerika så blev portugiserna de första att nå Indien. de seglade sedan tillbaka till Europa med stora rikedomar.
  Genom att man nu hade upptäckt nya sjövägar och gjort det lättare att frakta varor till flera länder så ökade handeln i Europa och på så sätt utvecklades länderna ekonomiskt.
 • Sep 19, 1540

  koloniseringen

  koloniseringen
  Efter att Columbus upptäckt Amerika började länderna inom Europa att erövra olika delar av Amerika. Detta gjordes av olika anledningar, för att öka sin makt men även för att hitta nya råvaror och billig arbetskraft. Man koloniserade inte endast Amerika utan länderna i Europa försökte erövra så många länder man kunde.
 • Tringelhandeln 1

  Tringelhandeln 1
  Under 1600 och 1700-talet skeppade man slavar till Amerika för att arbeta där gratis.Det kallas för triangelhandeln på grund av att handels rutten såg ut som en triangel på kartan. Skeppen började oftast sin rutt i England där man lastade fartygen med brännvin, tyger, krut och annat som man kunde tänka sig var bytbart.Man seglade sedan till Västafrika och bytte det som man hade lastat på i England mot slavar som man sedan tog med till Amerika och lastade av där så att dem kunde jobba där gratis.
 • Triangelhandeln 2

  Triangelhandeln 2
  Engelsmännen fick med sig en massa bomull socker, tobak och annat som man odlade i Amerika med sig hem till England igen.
  Detta gjordes på grund av att man odlade vissa saker i Amerika som var svåra att få tag på i England och andra delar av Europa. England var inte det enda landet som ville ha tag i de odlingar som fanns i Amerika utan det var många länder i Europa som bytte saker mot socker och annat som odlandes i Amerika.
 • upplysningen 1

  upplysningen 1
  Upplysningen ägde rum under 1600 till 1800-talet ungefär, detta var tiden då folk började tro mer på vetenskapen och man började förstå att inte allt var skapat av gud.
  Orsaken till upplysningen var bland annat utbildning, det var fler som vid denna tid ville utbilda sig och började forska i olika saker och fick på så sätt reda på att vissa saker som kyrkan sagt inte stämde, som exempelvis att jorden inte är centrum i universum.
 • upplysningen 2

  upplysningen 2
  En annan orsak var upptäcktsresor, man seglade runt hela jorden och insåg då att jorden inte var platt som kyrkan hade sagt utan den var rund.
  Under denna tid skedde många uppror som förstörde många städer och många människor dog men i slutändan ledde detta till att man fick upp tankar om rättigheter och frihet, demokratin blev en tanke här men det tog många fler år för dessa tankar att bli verklighet. Under denna tid började även industrialiseringen komma.
 • Den Amerikanska revolutionen 1

  Den Amerikanska revolutionen 1
  den amerikanska revolutionen var ett uppror som gjordes av de amerikanska kolonisterna på grund av att Amerika hade dåligt med pengar efter det sjuåriga kriget och var därför tvungna att få in pengar på någon sätt. Man valde att öka skatten.
  Det som startade upproret kallar man för ” the Boston tea party” då amerikanerna slängde en dyr last med te över bort från några brittiska fartyg vid Bostons hamn.
 • Den Amerikanska revolutionen 2

  Den Amerikanska revolutionen 2
  År 1776 beslöt sig de amerikanska kolonierna att bli självständiga vilken Storbritannien inte var så förtjust i, Storbritannien börjar ett krig mot de 13 kolonierna men förlorar när amerikanerna fick militär hjälp från Frankrike. De tvingas att låta kolonierna bli självständiga.
  Konsekvenser av detta blev att amerikanska kolonierna blev självständiga men även att alla människor i USA skulle ha samma rättigheter.
 • Den industiella revolutionen 1

  Den industiella revolutionen 1
  Den industriella revolutionen var en tid då industrin kom. Man började skapa maskiner som skulle hjälpa en i arbetet. Inom jordbruket gjorde det stor skillnad. Bönderna kunde nu producera mycket mer mycket snabbare utan att behöva jobba lika mycket.
 • Den Franska revolutionen 1

  Den Franska revolutionen 1
  Den franska revolutionen var ett uppror som gjordes av bönder och borgare under 1800-talet.
  Orsaken till den franska revolutionen var att efter att Frankrike hade varit med om många krig exempelvis sjuårskriget, detta hade gjort så att Frankrike hade det väldigt dåligt ställt ekonomiskt och valde därför att höja skatterna för borgare och bönder ( det 3e ståndet)
 • Den Franska revolutionen 2

  Den Franska revolutionen 2
  Kungafamiljen gav även mer makt åt adeln för att de skulle kunna hjälpa till att betala av frankrikets statskuld, detta gjorde att adeln nu fick köpa ämbeten, privilegier och jord.
  Genom att de hade köpt mycket mark så kunde adeln börja dra skatt av vissa borgare och bönder som hade skyldigheter till adeln. Detta gjorde folket även mer missnöjda. Uppepå allt detta hade Frankrike missväxt under flera år vilket gjorde att mång människor svälte.
 • Den Franska revolutionen 3

  Den Franska revolutionen 3
  Detta ledde till att det 3e ståndet gjorde uppror för sina rättigheter, upplysningens idéer var en stor grund till de idéer man hade under upproret. Det 3e ståndet vann upproret och det blev direkt ändring i hur samhället såg ut. Kungafamiljen avrättades och adeln avskaffades dess privilegier. Samhället såg nu lika ut för alla.
 • Franska revolutionen 4

  Franska revolutionen 4
  den franska revolutionen har varit en av de viktigaste händelserna i våran världshistoria. det var då människorna bestämde sig för att själva bestämma över hur vi ska leva. vem vet, om inte den franska revolutionen hade hänt kanske vi fortfarande hade haft så grova klasskillnader som man hade innan den franska revolutionen. och man kanske inte hade haft samma rättigheter och frihet som vi har idag. men det kan fortfarande bli bättre, i vissa länder har man fortfarande grova klasskillnader.
 • Den industriella revolutionen 2

  Den industriella revolutionen 2
  Men inte bara inom jordbruk, utan man kunde producera mer av allt vilket höjde den ekonomiska standarden något fruktansvärt och gjorde att de länder som hade det svårt ekonomiskt efter alla krig som varit nu kunde bygga upp sin ekonomi och sitt land eftersom att de kunde producera mer och sälja mer och på så sätt få in mer pengar
 • Den industriella revolutionen 3

  Den industriella revolutionen 3
  Detta gjorde dock att många människor blev arbetslösa eftersom man inte behövde lika mycket arbetskraft som tidigare. men det jämnade ut sig senare eftersom att man behöver folk som kan bygga och styra maskinerna nu istället.Detta har gjort att människor inte behöver göra dem här skitjobben som att tvätta skorstenar som verkligen skadar ens hälsa.
 • Den industriella revolutionen 4

  Den industriella revolutionen 4
  Man behöver inte heller göra jobb som är farliga för att man har maskiner till det nu. Detta har påverkat framtiden något enormt. Om inte industrialiseringen hade hänt hade vi inte haft all denna teknologi vi har idag. Och vi hade förmodligen inte haft all den medicin och utrustning för att kunna hjälpa sjuka människor. Det hade gjort att genomsnittsmänniskan inte hade levt lika länge som vi idag gör. vi hade förmodligen inte haft alla dessa framgångsrika företag som vi har idag heller.
 • Period:
  Jan 15, 1400
  to

  historia