Indir (2)

Değişen Dünya Dengeleri

By Tunaik
 • Haçova Muharebesi

  Haçova Muharebesi
  Aşçılar sayesinde Avusturyaya karşı kazanıldı
 • Zitvatorok Antlaşması

  Zitvatorok Antlaşması
  Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşmasıdır.
 • Nasuh Paşa Antlaşması

  Nasuh Paşa Antlaşması
  Osmanlı Devletiyle İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
 • Serav Antlaşması

  Serav Antlaşması
  Osmanlı Devletiyle İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.
 • Hotin Antlaşması

  Hotin Antlaşması
  Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.
 • Kasr-I Şirin Antlaşması

  Kasr-I Şirin Antlaşması
  Kasr-ı Şirin Antlaşması, IV. Murat'ın Bağdat Seferi sonucunda 14 yıldır İranlıların elinde bulunan Bağdat'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında Osmanlı-Safevî Savaşını sona erdiren ve bugünkü Türkiye-İran sınırını belirleyen barış antlaşması.
 • Vasvar Antlaşması

  Vasvar Antlaşması
  Vasvar Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'yla Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdirmiştir
 • Girit'in Fethi

  Girit'in Fethi
  Savaş Venedik Cumhuriyeti ve müttefikleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Girit adasının fethi 1645 yılında başlayıp 1669 yılına dek sürmüştür.
 • Bucaş Antlaşması

  Bucaş Antlaşması
  Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Batı'da toprak kazandığı son antlaşmadır.
 • Bahçesaray antlaşması

  Bahçesaray antlaşması
  Osmanlı-Rus Savaşı ‎sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı ve Rusya Çarlığı arasında Bahçesaray, Kırım'da 3 Ocak 1681'de imzalanmış olan bir antlaşmadır.
 • II. Viyana Kuşatması

  II. Viyana Kuşatması
  IV. Mehmet devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana'yı kuşatması ile gerçekleşen bir duraklama dönemi savaşıdır.
 • Karlofça Antlaşması

  Karlofça Antlaşması
  Osmanlı ile başlarında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Gerileme Dönemi'nin başlangıcı olarak sayılmaktadır.
 • İstanbul Antlaşması

  İstanbul Antlaşması
  İstanbul Antlaşması, 14 Temmuz 1700 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya Çarlığı arasında yapılan ve 1686-1700 Osmanlı-Rus Savaşını sonuçlandıran bir barış antlaşması.
 • Patrona Halil İsyanı

  Patrona Halil İsyanı
  Patrona Halil İsyanı, Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren ayaklanmadır. Patrona Halil idaresindeki ayaklanma 28 Eylül 1730'da başlayıp günlerce sürmüştür.
 • Belgrad Antlaşması

  Belgrad Antlaşması
  Belgrad Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya, 3 Ekim 1739 tarihinde de Rusya'yla imzalamış olduğu barış antlaşmalarıdır.
 • Çeşme Baskını

  Çeşme Baskını
  Çeşme Baskını Rus donanması ve Osmanlı Donanması arasında Çeşme Körfezi açıklarında gerçekleşen mücadeledir.
 • Küçük Kaynarca Antlaşması

  Küçük Kaynarca Antlaşması
  Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nı sona erdiren ve Osmanlı Devleti‘nde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır.