• May 12, 1496

  Födelse

 • Jan 1, 1509

  skickades till uppsala för att studera Latin och Tyska

 • Jan 1, 1517

  slaget vid Vädla

 • Jan 1, 1518

  slaget vid Brännkyrka

 • Nov 7, 1520

  Stockholms blodbad ungifär 80 st döda

 • Nov 7, 1520

  Hans far dog i Stockholms blodbad

 • Dec 15, 1521

  Gustav Vasa blev herre över Dalarna

 • Jun 6, 1523

  Blev Kung

 • Dec 1, 1527

  alla kyrkans inkomster gick till kungen

 • Dec 1, 1527

  kungen blev överhuvud istället för påven

  Dessa beslut avsåg huvudsakligen att ställa en del av det högre prästerskapets inkomster till kungens förfogande. De tillämpades sedan så att en stor del av de gods, från vilka dessa inkomster kom, indrogs till kronan. Denna åtgärd utsträcktes under senare delen av kung Gustav Vasas regering även till annat som tillhörde kyrkan. Genom besluten i Västerås erkändes även kungen som kyrkans överhuvud i stället för påven
 • Dec 1, 1531

  han fick sitt första barn sedan fik han 9 till med hans andra fru

 • Dec 1, 1541

  Första helsvenska bibeln, Gustav Vasas bibel

 • Sep 29, 1560

  Död