Gustav Vasa, Protestantismen och Svenska Kyrkan

 • May 12, 1496

  Gustav Vasa Födelse

  Gustav Vasa Födelse
 • Jan 1, 1517

  Slaget i Vädla (Vid nuvarande Djurgårsbron i Stockholm)

 • Jan 1, 1518

  Slaget vid Brännkyrka

 • Nov 7, 1520

  Stockholms blodbad

  Danskarna dödade alla adelsmän de trodde kunde/ville bli kungar. Då även Gustavs pappa
 • Jan 1, 1521

  Vasaloppet

  Han åkte det för att ta hämd mot sin döda far
 • Jun 6, 1523

  Gustav Vasa kung över Sverige

  Gustav Vasa kung över Sverige
  Han var kung över Sverige från 6 Juni 1523 tills sin död.
  Därför är 6 juni våran Nationaldag
 • Jan 1, 1524

  Olaus Petri predikade i Storkyrkan i Stockholm

  År 1524 predikade Olaus Petri i Storkyrkan i Stockholm. Han hade studerat hos Luther i Wittenberg. Kung Gustav Vasa ansåg att de nya iderna från Tyskland var mycket intressanta. Det var Gustav Vasa som bjudit in Olaus till Stockholm
 • Jan 1, 1526

  Reformationen var igång

  År 1526 fanns plötsligt Nya testamentet på svenska, men utan namn på någon översättare. Reformationen var igång
 • Jan 1, 1527

  Riksdagen i Västerås. Tog kyrkans pengar

  Reformationen i Sverige inleddes med att Gustav Vasa gjorde sig till herre över kyrkan istället för påven. Vid riksdagen i Västerås fastställdes att kungen för statens räkning skulle få använda den inkomst kyrkan hade från sina egendomar. Pengarna skulle användas till att betala tillbaka till Hansan Biskoparnas slott skulle också överlämnas till staten. Biskoparna, som tidigare varit furstar, blev nu vanliga ämbetsmän, helt beroende av kungen.
 • Jan 1, 1541

  Gustav Vasa biblen (Första Svenska)

  Gustav Vasa biblen (Första Svenska)
 • Sep 29, 1560

  Gustav Vasa Död

  Gustav Vasa Död