Från Gustav III till 1850

By katkos
 • Period: to

  Ägdes en tredjedel av jorden av bönder

 • Gustav III kom till makten

 • Period: to

  Gustavianska tiden

 • Period: to

  Gustav III

 • Tryckfrihetslagen

  Man fick rätt att skriva vad man ville i dåtidens tidningar.
 • Period: to

  Krig mot Ryssland

 • Gustav IV Adolf blir kung

 • Period: to

  Gustav IV Adolf

 • Gustav III mördas på maskeradbalen

 • Laga skifte i Sverige

 • Alla svenska barn började gå i skola

 • Period: to

  Industriella revolutionen

 • Svariges befolkning ökar kraftigt

 • Industrialiseringen i Sverige börjar

 • Sveriges första fackförening uppkom

 • Grundades socialdemokratiska arbetspartiet