Història cèl·lula (grup4)

 • 1981 BCE

  Lynn Margulis explica l'origen de la cèl·lula eucariota

  Lynn Margulis explica l'origen de la cèl·lula eucariota
 • 1955 BCE

  George Palade observa ribosomes

  George Palade observa ribosomes
  Els observa i anomena amb un microscopi electrònic.
 • 1952 BCE

  Porter i Palade descriuen el reticle endoplasmàtic

  Porter i Palade descriuen el reticle endoplasmàtic
 • 1951 BCE

  Hillier perfecciona el MET

  Hillier perfecciona el MET
  Hillier aconseguieix un augment de 7000x al MET (microscopi electrònic de transmisió).
 • 1951 BCE

  Christian René de Duve descobreix els lisosomes

  Christian René de Duve descobreix els lisosomes
 • 1933 BCE

  Ernst Ruska inventa el primer microscòpi electrònic

  Ernst Ruska inventa el primer microscòpi electrònic
  Aquest microscopi utilitza un feix d'electrons en comptes de llum per enfocar la mostra.
 • 1930 BCE

  Albert Claude observa microsomes

  Albert Claude observa microsomes
  Els observa amb microscopia de camp fosc i els anomena microsomes, encara que actualment es coneixen com a ribosomes.
 • 1897 BCE

  Camillo Golgi descobreix l'aparell de Golgi

  Camillo Golgi descobreix l'aparell de Golgi
 • 1888 BCE

  Santiago Ramón y Cajal

  Santiago Ramón y Cajal
  Comença el seu estudi amb el que el 1906 va ser galardonat amb el premi nobel de medicina o fisiologia. En aquest, va descobrir els processos conectius de les cèl·lules nervioses i del sistema nerviós cerebroespinal.
 • 1860 BCE

  Louis Pasteur descobreix microorganismes a la llevadura

  Louis Pasteur descobreix microorganismes a la llevadura
 • 1860 BCE

  August Weismann descobreix que les cèl·lules són similars a les antigues

  August Weismann descobreix que les cèl·lules són similars a les antigues
 • 1858 BCE

  Rudolf Virchow diu que totes les cèl·lules provenen d'una altra

  Rudolf Virchow diu que totes les cèl·lules provenen d'una altra
 • 1857 BCE

  Kölliker identifica els mitocondris

  Kölliker identifica els mitocondris
 • 1844 BCE

  Hugo von Mohl suggereix anomenar protoplasma a la substància trobada a l'interior de la cèl·lula per Dujardin

  Hugo von Mohl suggereix anomenar protoplasma a la substància trobada a l'interior de la cèl·lula per Dujardin
 • 1839 BCE

  Purkinje observa el citoplasma

  Purkinje observa el citoplasma
 • 1835 BCE

  Félix Dujardin descobreix que les cèl·lules no són buides

  Félix Dujardin descobreix que les cèl·lules no són buides
  Troba a l'interior de la cèl·lula una substancia homogènia.
 • 1831 BCE

  Robert Brown dóna nom el nucli cel·lular

  Robert Brown dóna nom el nucli cel·lular
 • 1830 BCE

  Theodor Schwann i Matthias Schleiden desenvolupen la teoria cel·lular

  Theodor Schwann i Matthias Schleiden desenvolupen la teoria cel·lular
  Aquesta diu que la cèl·lula és la unitat estructural i funcional dels éssers vius.
 • 1781 BCE

  Fontana descobreix el nucli cel·lular

  Fontana descobreix el nucli cel·lular
 • 1745 BCE

  John Needham descriu els animàculs

  John Needham descriu els animàculs
  Aquests són organismes unicel·lulars.
 • 1673 BCE

  Anton Van Leeuwenhoek millora els microscopis

  Anton Van Leeuwenhoek millora els microscopis
  Anton Van Leeuwenhoek millora els microscopis i gràcies a això descobrieix protozous, bacteris, espermatozoides i glòbuls vermells. També descobrieix els animàculs observant una gota d'aigua. És el primer en observar organismes unicel·lulars.
 • 1670 BCE

  Anton Van Leeuwenhoek observa cèl·lules eucariotes i procariotes

  Anton Van Leeuwenhoek observa cèl·lules eucariotes i procariotes
  En aquest moment no les diferencia ni classifica.
 • 1667 BCE

  Marcello Malpighi observa cèl·lules i teixits vius

  Marcello Malpighi observa cèl·lules i teixits vius
 • 1665 BCE

  Robert Hooke veu i anomena les cèl·lules

  Robert Hooke veu i anomena les cèl·lules
  Hooke és el primer en observar un tall de suro i descobrir el que anomenarà cèl·lules, malgrat estar mortes.
 • 1655 BCE

  Robert Hooke crea el primer microscopi compost

  Robert Hooke crea el primer microscopi compost
  Gràcies al seu invent, Hooke pot investigar les cèl·lules i escriu els seus descobriments en un llibre anomenat "Micrographia", on les descriu com a compartiments dividits per parets.
 • 1590 BCE

  Zacharias Janssen inventa el microscopi

  Zacharias Janssen inventa el microscopi
  Considerem aquest fet com el primer de la història de la cèl·lula degut a que permetrà l'investigació d'aquesta.