Fra Norrønt til Opplysningen

Timeline created by halbor
In History
 • Period: 793 to 1066

  Vikingtid

  Folket i Skandinavia vart tidlig dyktige sjøfolk og navigatører. På 700-tallet vart de gamle robåtene erstattet med seilførende båter, og folk fra Skandinavia seilte ut i verden. Svenskene dro mot øst, danskene og nordmennene dro mot vest. De gikk i viking som det het.
  Noreg/Norge betyr egentlig vegen mot nord.
  Vikingene var dyktige sjøfolk.
  Lindisfarne var de som dro utenfor Nord England.
  Kong Olav den hellige er en av de kjente figurene fra den tida.
 • Period: 860 to 1350

  Det Norrøne Kulturområdet

  Island og Norge hadde felles litteratur, språk og religion, og vi regner det som felles kulturområde.
  Det var et Ættesamfunn, en Ætt var en slekt som var knyttet til en eller flere gårder. vikingene levde i ættesamfunn. det fantes ikke noe politi eller rettsvesen som kunne gripe inn i tvister mellom enkeltpersoner eller ætter.
  Ære for seg sjølv og familien var noe som var viktig.
  Blodhevn var det mye av.
  Alltinget, ett ting som var for hele øya.
  Kristendommen kom noe tidligere til Island-Norge.
 • 1030

  Olav Haraldsson

  Olav Haraldsson
  Kong Olav den Hellige eller Olav den digre falt ved slaget på Stiklestad, ved et forsøk på kriste norge. han vart hogd ned av Store Hund på Stiklestad i følge historien.
 • 1066

  Harald Hardråde

  Harald Hardråde
  Harald Hardråde var den den siste viking kongen og falt ved slaget ved Stamford bru, i et forsøk på å erobre England, var vikingtiden definitivt over.
 • 1200

  Islendingsagaene

  Islendingsagaene
  Islendingsagaen kom på 1200-tallet, det finnes 29 stykk, men alle har ukjent forfatter.
  de mest kjente er Soga om Gunnlaug Ormstunge, Egilssoga og Njålssoga.