FILOSOFIA DEL S.XIX

Timeline created by aridiaz
In History
 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant
  Precursor de l'idealisme alemany i la filosofia del s.XIX.
  Tres preguntes filosòfiques:
  Què haig de fer?
  Què puc esperar?
  Què puc conèixer?
  OBRES:
  -Crítica a la raó pura
  -Crítica a la raó pràctica
  -Crítica del judici
 • Period: to

  KANT

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  Va elevar el pensament sobre l'idealisme alemany però es diferenciava de Kant defensant una raó, barreja entre el raciocini i els sucessos impredibles de la vida.
  OBRES:
  -Fenomenologia de l'espírit
  -Ciència de la lògica
  -Enciclopèdia de les cinches filosòfiques
 • Period: to

  HEGEL

 • Auguste Comte

  Auguste Comte
  Creador del positivisme i de la sociologia, oposant-se a Rosseau i Voltaire.
  OBRES:
  -Curs de la filosofia positiva
  -Discurs sobre l'espírit positiu
 • Period: to

  COMTE

 • John Stuart Mill

  John Stuart Mill
  Defensor de la llibertat individual, del vot femení i del mètode científic.
  OBRES:
  -Un sistema de lògica
  -Consideracions sobre el govern representatiu
  -L'utilitarisme
 • Period: to

  MILL

 • Karl Marx

  Karl Marx
  Les seves influencies son de Hegels i Kant d'entre altres.
  La seva primera etapa va ser ideológica i filosófica, però després passarà a l'etapa científica amb el materialisme històric.
  OBRES:
  -El capital
  -Treball assalariat i capital
 • Period: to

  MARX

 • Friedrich Nietzsche

  Friedrich Nietzsche
  Parla de la mort de Déu i el superhome, i desenvolupa el tema d l'existencialisme i parla del nihilisme en un aspect positiu, com a forma de desbloquejar una nova llibertat per l'home.
  OBRES:
  -Així parla Zaratustra
  -L'anticrist
  -La gaia ciència
 • Period: to

  NIETZSCHE