Fases 2 Guerra Mundial

  • Masacre de Nankín

  • Batalla del Atlántico

  • Ataque a Pearl Harbor

  • Primera batalla de El Alamein

  • Batalla de Stalingrado

  • Batalla de Berlín