Etapes de la història

 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers homínids 120000ac

  Aparició dels primers homínids 120000ac
  El primer hominí en què hi ha total consens és Australopithecus anamensis, que va viure fa 4,2 ma a Etiòpia. L'apareció dels èssers humans fa més o menys entre 300.000 i 200.000, anys i havans als èsser humans es deyen Homo sapiens sapiens,i després van invetar el nom del èsser huma cuant ja sabien escriure.
 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  El Paleolític és el període prehistòric que inaugura l'Edat de Pedra. Com que abasta des de fa uns 2,6 milions d'anys fins al segle XIII aC, es divideix en tres fases que responen a l'evolució en el desenvolupament de les eines.
 • Period: 120,000 BCE to 2500 BCE

  Prehistòria

  La Prehistòria La Prehistòria és el primer període històric. De tots els períodes és el més llarg amb diferència, ja que va tenir una durada més gran que tots els altres períodes junts.
  Les fonts que els historiadors tenen per conèixer aquest període només són materials, ja que, com que els humans encara no sabien escriure, no disposem de textos escrits d'aquesta època. La prehistòria es divideix en re parts. PALEOLÍTIC
  NEOLÍTIC
  EDAT DELS METALLS
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'Agricultura 10000 aC

  Descoberta de l'Agricultura 10000 aC
  Fa aproximadament 12.000 anys, durant el Neolític, el sorgiment de l'agricultura va revolucionar la història, transformant el mode de vida i la supervivència humana del tot.
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  Neolític

  El Neolític és el període més important de la història i un dels més desconeguts pel gran públic. Amb l'adopció de la ramaderia i l'agricultura es van crear les primeres ciutats, va néixer l'aristocràcia, la divisió de poders, la guerra, la propietat, l'escriptura, el creixement de la població.
 • 4000 BCE

  Descoberta dels metalls 4000 ac

  Descoberta dels metalls 4000 ac
  Fa uns 8000 anys, alguns grups de Turquia i de l'Iran mostren coure fos, és a dir, que als primers llogarets van descobrir que per mitjà del foc és possible extreure metalls de les roques.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Edat dels metalls

  Què va passar el que va passar a l'Edat dels Metalls?
  El ferro va donar nom a la darrera etapa de l'Edat dels Metalls. El mineral de ferro va substituir el bronze per l'existència d'abundants jaciments a la Terra, la duresa més gran i l'esgotament de l'estany van donar lloc a l'etapa de més sofisticació tecnològica de la Prehistòria.
 • 2500 BCE

  Descoberta de l'escriptura 2500 aC

  Descoberta de l'escriptura 2500 aC
  L'escriptura els va inventar els egipcis i després es va expandir per tot el món fins ara.
 • Period: 2500 BCE to

  historia aC

  Preclàssic temporània (2500 aC-2500 aC) Aquesta etapa es caracteritza per l'establiment de poblacions sedentàries organitzades en llogarets, la principal font de subsistència dels quals era l'agricultura, i perquè es va començar a fer servir la ceràmica, tant per fer atuells com figuretes.
 • Period: 2500 BCE to 473

  Edat antiga

  En resum, l'edat antiga va ser un període en què va sorgir l'escriptura, es van desenvolupar els sistemes legals, l'agricultura va ser la principal activitat econòmica i va estar impulsada per grans civilitzacions com Roma, Grècia i Egipte. I tan bé va néixer el crist l'any 1.
 • 473

  Caiguda de Roma 473

  Caiguda de Roma 473
  Odoacro, rey de los hérulos, derroca al último emperador de Roma, Rómulo Augústulo, el 4 de septiembre de 476.
 • Period: 473 to 1492

  Edat Mitjana

  Aquest llarg període històric, conegut també com a feudalisme, era una organització social, política i econòmica basada en la terra i en el vassallatge.
 • 1492

  Descoberta d'Amèrica 1492

  Descoberta d'Amèrica 1492
  Odoacre, rei dels hèruls, enderroca l'últim emperador de Roma, Ròmul Augústol, el 4 de setembre de 476. Aquest fet marca la fi de l'Imperi Romà: desapareix l'imperi occidental mentre que l'imperi oriental bizantí sobreviu fins a la caiguda de Constantinoble, el 1453.
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  A Alemanya, Martí Luter va iniciar la Reforma protestant. Hernán Cortés va conquistar l'Imperi asteca. Francisco Pizarro va conquistar l'Imperi inca. L'Església catòlica va iniciar profundes reformes a la institució, conegudes com la Contrareforma catòlica.
 • Revolució francesa 1789

  Revolució francesa 1789
  La Revolución Francesa (en francés, Revolución fracasé) fue un conflicto social y político, con varios períodos de violencia, que sacudió a Francia y, por extensión por implicación, a otros países europeos, enfrentando tanto a partidarios como a detractores del sistema conocido como Antiguo Régimen.
 • Period: to

  Edat contemporània

  L'Edat Contemporània és l'etapa històrica que transcorre des de la Revolució Francesa (1789) fins al present. Aquest període es caracteritza per esdeveniments com ara les revolucions industrials, les dues guerres mundials, els avenços científics i tecnològics i l'establiment d'una economia capitalista