ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ-ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI

Timeline created by mikbaldeniz
 • 1. ELEKTRİK ENERJİSİ VE ÜRETİMİ

  Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak elektrik yükünün zararlarını göz önünde bulundurarak elektrik yükü ile ilgili hesaplamaları hatasız yapabileceksiniz.
 • 1.1.Elektrik Enerjisinde Kullanılan Kaynaklar

  1.1.Elektrik Enerjisinde Kullanılan Kaynaklar
  Elektrik enerjisinin diğer enerji çeşitlerine göre üstünlükleri şunlardır:
   En geniş ve yaygın olarak kullanılır.
   İletimi ve dağıtımı daha kolay ve etkilidir.
   Elektrik enerjisi diğer tüm enerjilere dönüştürülmesi kolaydır.
   Depolanması kolay ve mümkündür.
   Çevreyi kirletmeyip atık vb. bırakmaz.
   Günümüzdeki tüm cihazlar elektrik ile çalışır.
   Rengi, kokusu, ağırlığı vb. yoktur.
 • 1.1.1.Yenilenemeyen Enerji Kaynakları-

  1.1.1.Yenilenemeyen Enerji Kaynakları-
  Yenilenemez enerji kısaca tükenebilir enerji demektir. Yani, bu enerji kaynağını elde etmek için tükenebilir yakıt kullanılması gerekmektedir. Ve genelde yenilenemez enerji kaynakları kullanımı zararlıdır. Çünkü, bu kaynakların kullanımı için kullanılan yakıtlar yakıldığı zaman, doğaya zararlı atıklar ve gazlar salmaktadır.
 • 1.1.1.1.Taş Kömürü (Kömür)

  Taşkömürü bitkilerin jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğraması sonucu oluşmuş, yüksek ısı gücü olan bir enerji kaynağıdır. Kalori değeri yüksektir. Bu enerji kaynağı elektrik santrallerinde, sanayide ve kok kömürü yapımında kullanılır.
 • 1.1.1.2.Linyit

  Linyit kömürleşme sürecinin ilk ürünlerindendir. II. jeolojik zamanda oluşan linyit oluşum yaşı bakımından taşkömüründen daha gençtir. Bu nedenle kalorisi taşkömüründen daha düşüktür.
 • 1.1.1.3. Doğal Gaz

  Doğal gaz yenilenemez enerji kaynakları içinde çok önemli bir kaynaktır. Hatta ülkemiz açısından da çok önemlidir. Çünkü Türkiye günümüzde doğal gaz ile elektrik üretimini çok yoğun kullanmaktadır.
 • 1.1.1.4. Petrol (Benzin, Mazot vb.)

  1.1.1.4. Petrol (Benzin, Mazot vb.)
  Türkiye petrol açısından zengin bir ülke değildir. Belli başlı petrol yatakları Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. Yatakların en yoğun olduğu yerler Batman, Siirt ve Diyarbakır’dır. Ülkemizdeki petrol yatakları derinlerde yer aldığı için işletilmesi zordur.
 • 1.1.1.5. Nükleer Enerji

  1.1.1.5. Nükleer Enerji
  Nükleer enerji, yenilenemez enerji kaynakları arasındadır. Fosil yakıt değildir. İlk nükleer santral 1950 yıllarında faaliyete geçmiştir. O yıllarda, nükleer enerjinin ne kadar verimli olduğu tespit edilmiş olup, günümüze kadar nükleer santral sayıları da sürekli artmıştır.
 • 1.1.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

  Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güneş, rüzgâr, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olan bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir.
 • 1.1.2.1. Güneş Enerjisi

  1.1.2.1. Güneş Enerjisi
  Güneş enerjisi temiz, doğal ve yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Güneş enerjisi çok temiz bir enerji kaynağı olup, doğaya ve çevreye neredeyse hiçbir zararı yoktur.
 • 1.1.2.2. Rüzgâr Enerjisi

  1.1.2.2. Rüzgâr Enerjisi
  Alternatif enerji kaynakları içerisinde en az hidrojen enerjisi kadar faydalı olabilecek bir enerji kaynağı da rüzgârdır. Temiz, bol, yenilenebilir olmasının yanı sıra hemen hemen tüm dünya genelinde faydalanma imkânı olan bir kaynaktır.
 • 1.1.2.3. Jeotermal Enerjisi

  Jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde verimli ve temiz enerji kaynaklarındandır. Jeotermal enerji, yer altındaki sıcak sulardan ya da su buharından elde edilir. Yerkürenin içerisindeki ısı enerjisinden oluşmaktadır.
 • 1.1.2.4. Hidrolik (Hidroelektrik) Enerjisi

  1.1.2.4. Hidrolik (Hidroelektrik) Enerjisi
  Barajlardaki suyun, elektrik üreten santralleri çalıştırması ile oluşan enerjiye hidroelektrik enerjisi denir. Hidrolik enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en çok kullanılan enerji kaynağıdır. Suyun akışı ile elde edilen bir enerji kaynağıdır.
 • 1.1.2.5. Biyokütle Enerjisi

  Biyokütle enerjisi de yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde bulunmakta olup, yararlanma yöntemleri oldukça geniştir. Biyokütle enerjisi ile elektrik üretmek başta olmak üzere, arabaların hareket etmesi için yakıt olarak da kullanılmaktadır.
 • 1.1.2.6. Dalga Enerjisi

  1.1.2.6. Dalga Enerjisi
  Dalga enerjisi, okyanus ve deniz yüzeyinin hareketi sonucunda meydana gelmektedir. Bu dalga hareketleri genellikle, rüzgârın su yüzeyindeki etkisi ile oluşmaktadır. Dalga enerjisi yüksek verimi sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları arasında yerini almıştır.
 • 1.1.2.7. Gel-Git veya Okyanus Akıntısı Enerjisi

  1.1.2.7. Gel-Git veya Okyanus Akıntısı Enerjisi
  Güneş ve Ay’ın çekim kuvveti ile okyanus seviyesinin günlük olarak alçalıp yükselmesine gel-git denir. Gel-gitten elektriği üretebilmek için alçalan ve yükselen gelgitler arasındaki mesafe en az 5 m olmalıdır. Gel-git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik veya potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.
 • 1.1.2.8. Hidrojen Enerjisi

  Hidrojen birincil enerji kaynaklarından üretilen bir yakıt olup temiz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek önemli bir elementtir. Fakat dünyada tek başına bulunmadığından önce üretilmesi gerekir.
 • 1.1.3. Geleceğin Enerji Kaynakları

  1.1.3. Geleceğin Enerji Kaynakları
  Günümüzdeki yeni teknolojik gelişmeler ve yapılan araştırmalar neticesinde, geleceğin enerji kaynakları kısaca şunlardır:
   Uzaya dayalı güneş enerjisi
   İnsan gücüne dayalı enerji (piezoelektrik)
   Hidrojen enerjisi
   Magma enerjisi
   Nükleer çöp enerjisi
   Alg enerjisi (alglerden elde edilen enerji)
   Uçan rüzgâr türbini ile enerji üretimi
   Füzyon enerjisi
 • Etkinlik 1-Enerji kaynakları ile ilgili genel tekrar , sınama

  Etkinlik 1-Enerji kaynakları ile ilgili genel tekrar , sınama
  30 Sorudan Oluşan Genel Tekrar Testi
 • 1.2. Elektrik Enerjisinde Kullanılan Santraller

  Evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilir. Elektrik enerjisi dediğimizde akla ilk gelen kavramlar, gerilim ve akım kavramlarıdır. Santrallerde üretilen elektrik gerilimi, enerji kayıplarını azaltmak için transformatörler (trafolar) yardımıyla yükseltilir, ardından dağıtım merkezlerinde evlerin ve iş yerlerinin kullandığı değerlere düşürülür.
 • 1.2. Elektrik Enerjisinde Kullanılan Santraller

  Evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilir. Elektrik enerjisi dediğimizde akla ilk gelen kavramlar, gerilim ve akım kavramlarıdır. Santrallerde üretilen elektrik gerilimi, enerji kayıplarını azaltmak için transformatörler (trafolar) yardımıyla yükseltilir, ardından dağıtım merkezlerinde evlerin ve iş yerlerinin kullandığı değerlere düşürülür.
 • 1.2. Elektrik Enerjisinde Kullanılan Santraller

  1.2. Elektrik Enerjisinde Kullanılan Santraller
  Evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilir. Elektrik enerjisi dediğimizde akla ilk gelen kavramlar, gerilim ve akım kavramlarıdır. Santrallerde üretilen elektrik gerilimi, enerji kayıplarını azaltmak için transformatörler (trafolar) yardımıyla yükseltilir, ardından dağıtım merkezlerinde evlerin ve iş yerlerinin kullandığı değerlere düşürülür.
 • 1.2.1. Termik Santraller

  1.2.1. Termik Santraller
  Termik kelimesi ısı ya da ısı ile ilgili (ısıl-ısısal) anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle termik santral ifadesi öncelikle, ısı prensibi ile işleyen santral anlamını çağrıştırmalıdır.
 • 1.2.2. Hidroelektrik Santraller

  1.2.2. Hidroelektrik Santraller
  Hidroelektrik santrallerin gerisinde suyun depolandığı barajlar mevcuttur. Barajlarda tutulan su, borular yardımıyla türbine ulaştırılır ve yüksek bir basınçla türbine vuran su kütlesi türbini döndürür. Türbin dönerken türbine bağlı alternatör mili de döneceğinden alternatör elektrik enerjisi üretir.
 • 1.2.3. Nükleer Santraller

  1.2.3. Nükleer Santraller
  Nükleer kaynaklar, uranyum, plütonyum gibi elementlerin tepkimeye sokularak ısı üretilmesi prensibine göre çalışırlar. Elde edilen ısı, termik santrallerdeki gibi suyun ısıtılması ve yüksek basınçlı buhar elde edilmesinde kullanılır. Elde edilen bu buhar, buhar türbinin dolayısıyla da alternatörün döndürülmesinde kullanılır. Alternatör mili dönünce de elektrik enerjisi elde edilir.
 • 1.2.4. Jeotermal Santraller

  1.2.4. Jeotermal Santraller
  Yer kürenin derinliklerindeki magma ya da bazı kayaçlarda gerçekleşen radyoaktif tepkimeler sonucu sıcaklıklar oluşur. Jeotermal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi için derinlerdeki bu sıcaklığın borularla taşınan su ile yüzeye çıkarılması gerekmektedir. Bazı kaynaklarda sıcak su kendiliğinden yüzeye çıkarken diğer bazı kaynaklarda sıcak katmana gönderilen suyun ısındıktan sonra yüzeye alınması şeklinde gerçekleşir.
 • 1.2.5. Güneş Santralleri (Güneş Panelleri)

  1.2.5. Güneş Santralleri (Güneş Panelleri)
  Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için yaygın olarak kullanılan iki yöntem mevcuttur:
   Güneş ışığını belli merkezlerde odaklayıp bazı sıvıların buhara dönüştürülerek bir alternatörün döndürülmesi yolu ile
   Bazı yarı iletkenler (foto piller) vasıtası ile
  Foto pil teknolojisi henüz güneş ışınlarını odaklama sistemleri kadar verimli hale getirilememiştir.
 • 1.2.6. Rüzgâr Santraller

  1.2.6. Rüzgâr Santraller
  Rüzgâr ile elektrik enerjisi elde edilen sistemlere rüzgârgülü de denmektedir. Bu sistemle elde edilen enerji miktarı sınırlı olmasına karşın çok sayıda rüzgârgülü kullanılarak yüksek miktarlarda enerji temini mümkün olabilmektedir. Rüzgâr enerjisi sistemleri uygun yerlere kurulması kaydıyla temiz enerji temin ederler.
 • 1.2.7. Gel-Git Santraller

  Bilindiği gibi ayın konumuna bağlı olarak denizlerde yükselme ve alçalma gözlemlenir. Bu olaya bağlı olarak deniz suyunun değişik zamanlardaki seviye farkından kaynaklanan potansiyel enerjiye gel git enerjisi denir.
 • Etkinlik 2-Santraller genel tekrar, sınama

  Santraller ile ilgili 30 testlik genel tekrar sınavı
 • 1.3. Atom Yapısı ve Elektron Teorisi

  1.3. Atom Yapısı ve Elektron Teorisi
  Atom yapısı ve elektron teorisi, atom yapısını oluşturan proton, nötron, elektron tanımları ile iletken ve yalıtkan kavramlarını kapsamaktadır.
 • 1.3.1. Atom ve Yapısı

  1.3.1. Atom ve Yapısı
  Maddenin en küçük yapı taşına atom denir. Bir atom; proton, nötron ve elektrondan meydana gelmektedir.
 • 1.3.1.1. Proton (p)

  1.3.1.1. Proton (p)
  Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacıktır. Elektronlardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. İki yukarı bir aşağı kuarktan oluşur.
 • 1.3.1.2. Nötron (n)

  Nötron, proton ile birlikte, atomun çekirdeğini meydana getirir. Bir yukarı ve iki aşağı kuarktan oluşur. Ayrıca nötron ve proton sayılarının toplamı, bize kütle numarasını verir. Nötron ve proton kütleleri, birbirine oldukça yakındır. Nötronlar yüksüz parçacıklardır. Hidrojen dışında bütün atomların çekirdeklerinde bulunan parçacıktır.
 • 1.4. Elektrik Yükü ve Birimi

  1.4. Elektrik Yükü ve Birimi
  Bir cismin yükü, kendi atomlarının yük ortalamasına eşitse bu duruma elektrik yükü denir. Madde atomları elektron kaybetmişlerse pozitif (+) yüklü, elektron kazanmışlarsa negatif (-) yüklü olacaklardır. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
 • 1.5. Coulomb Kanunu

  1.5. Coulomb Kanunu
  Coulomb Kanunu, iki yük arasındaki kuvvet yüklerin cinsine ve miktarına, aralarındaki
  uzaklığa ve yüklerin bulunduğu ortama bağlıdır. Bu kanun, cisimlerin elektriksel yüklerinin
  birbirlerine etkisini tanımlar ve açıklar.
 • 1.6. Elektriklenme ve Yöntemleri

  Bazen birine dokunduğunuzda, bazen halının üzerinde yürürken ya da bazen
  televizyona çok yaklaştığınızda bir karıncalanma hissiyle tuhaf hissettiğiniz olmuştur. Bu
  duygu, vücudunuzun statik elektrik yüklenmesinden kaynaklanır.
 • 1.7. Elektrik Alanı

  Elektrik yüklü cisimlerin çevresinde meydana getirdiği alana elektrik alanı denir. Elektrik alanı içerisinde bulunduğu varsayılan birim pozitif yüke etki eden kuvvete elektrik alan şiddeti denir. E ile gösterilir. Birimi Volt/metre (V/m)’dir.
 • 1.8. Elektrik Potansiyeli

  1.8. Elektrik Potansiyeli
   Elektrik potansiyeli: Bir elektrik alanının etkisindeki bir noktanın sahip olduğu
  elektrik yükü miktarına denir. U harfi ile gösterilir ve birimi Volt (V) tur.
   Potansiyel fark ya da gerilim: Bir noktanın ya da bir cismin yükünün başka bir
  nokta ya da cismin yüküyle olan farkına denir ve birimi V’tur.
 • Etkinlik 3-genel tekrar, sınama

  Etkinlik 3-genel tekrar, sınama
  Önceki etkinlikten bu güne kadar olan konalar ile ilgili 30 soruluk genel tekrar
 • 2. ELEKTRİK AKIMI VE ETKİLERİ

 • 2.1. Elektrik Akımı

  2.1. Elektrik Akımı
  Bir iletkenle birleştirilen ve aralarındaki potansiyel farktan kaynaklanan iki nokta arasındaki elektron akışına elektrik akımı (akım) (elektron akımı) denir.
  Bir iletkenle birleştirilen iki noktadan elektronlar çok olan noktadan az olan noktaya doğru akarlar. Uçları arasında potansiyel fark bulunan ya da elektron akışı (elektrik akımı) potansiyeli bulunan elemanlara kaynak denir. Örneğin alternatörler, bataryalar, araba aküler, piller elektrik (gerilim) kaynağıdır.
 • 2.2. Elektrik Akımının Geçişleri

  Katı iletkenlerden akım geçirerek ısı, ışık vb. şeylerin elde edilmesinin yanında elektrik akımını (elektrik enerjisini) bir yerden başka bir yere taşımak (iletmek) için kullanılırlar. Buna karşın sıvı ve gazlarda amaç akımı iletmek değil, akımın geçişi esnasında gerçekleşen olaylardan faydalanmaktır. Örneğin, bir elektroliz devresinden akım geçerken saf metaller elde edilebilir ya da içinde gaz bulunan bir flüoresan tüpten ışık elde edilir.
 • 2.3. Elektrik Akımı Birimleri

  2.3. Elektrik Akımı Birimleri
  Popüler Elektrik Akımı Ölçü Birimleri Çevirimleri
  amper coulomb/saniye.
  amper megaamper.
  biot gilbert.
  amper miliamper.vs...
 • 2.4. Elektrik Akımı Çeşitleri

 • 2.5. Elektrik Akımın Isı Etkisi

  2.5. Elektrik Akımın Isı Etkisi
  Hemen her gün elektrik akımının birçok etkisi ile yüz yüze gelmekteyiz. Evlerimizdeki lambalar, ısıtıcılar, telefon, televizyon… Hepsi elektrik akımının bir etkisinden faydalanılarak geliştirilmiş cihazlardır.
 • 2.6. Joule Kanunu

  Bir iletkenden geçen elektrik akımının, iletken üzerinde ortaya çıkardığı ısı ile ilişkisini
  inceleyen kanuna Joule Kanunu denir. Joule Kanunu’na göre; bir iletkende ortaya çıkan ısının
  miktarı, iletkenin direncine bağlı olarak üzerinden geçirilen akımın karesi ve akımın geçme
  süresi ile doğru orantılıdır. Bu kanun, bir iletkende üretilen (dönüştürülen) ısı miktarının nelere
  bağlı olduğunu ortaya koyar.
 • 2.7. Elektrik Akımın Işık Etkisi

  2.7. Elektrik Akımın Işık Etkisi
  Elektrik akımı bazı metallerden veya gazlardan geçerken bu maddelerden ışık yayıldığı
  görülür. Elektrik akımı bazı metallerden veya gazlardan geçerken bu maddelerden ışık
  yayıldığı görülür. Akım geçen ortamın (iletkenin) atomları ısındığında, elektronları ekstra bir
  enerji kazanırlar. Toplam enerjileri çekirdeğin çekim gücünü yendiği takdirde bir üst enerji
  bandına sıçrarlar.
 • 2.8. Elektrik Akımın Manyetik Etkisi

  2.8. Elektrik Akımın Manyetik Etkisi
 • Etkinlik 4-genel tekrar, sınama

  Etkinlik 4-genel tekrar, sınama
  Bir önceki etkinlikten bu güne kadarki işlenen konular ile ilgili 30 soruluk etkinlik
 • 2.8. Elektrik Akımın Manyetik Etkisi-2

  2.8.4. Mıknatıs ve Kutupları
  2.8.5. Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Çizgileri
  2.8.6. Sağ El Kaidesi
  2.8.7. Manyetik Alanın Sakıncaları
 • 2.9. Elektrik Akımın Kimyasal Etkisi

  2.9. Elektrik Akımın Kimyasal Etkisi
  Elektrik akımı bazı sıvı bileşiklerden geçirilince (asitli bazlı tuzlu su) sıvı iyonlarına ayrılır ve bu iyonlar elektron taşıyıcısı durumuna geçerek sıvıdan elektrik akımının geçmesini sağlarlar.
  2.9.1. Elektroliz
  2.9.2. Çeşitli Kavramlar
  2.9.3. Elektroliz Olayı
  2.9.3.1. Faraday Yasası
  2.9.4. Elektrolizin Kullanım Alanları
 • 2.10. Piller

  2.10. Piller
  Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren kaynaklara pil denir. Pillerden doğru akım (DA/DC) elde edilir. Piller, günümüzün (düşük güçlü mobil cihazlar için) vazgeçilemez enerji kaynaklarından biri durumuna gelmişlerdir. Artık şarjlı ve şarjsız piller çok değişik tiplerde üretilmektedir. Birçok pilin tek bir kap içerisinde seri bağlanmasıyla elde edilen pil grubuna batarya denir ve daha yüksek gerilim ve kapasite isteyen cihazlarda bunlar kullanılmaktadır.
 • 2.11. Elektrik Akımının Bedensel Etkisi

  2.11. Elektrik Akımının Bedensel Etkisi
  Elektrik akımının faydalı fizyolojik etkilerinden bazıları kalp pili, işitme cihazları ve birtakım bedensel ve psikolojik hastalıkların tedavisi şeklinde sıralanabilir. En önemli sakıncası elektrik çarpması olarak bildiğimiz insan vücudu üzerindeki etkileridir.
 • 2.12. Akım Yoğunluğu

  2.12. Akım Yoğunluğu
  Bir iletkenin 1 mm2’lik kesitinden geçen akım miktarına akım yoğunluğu denir. Akım
  yoğunluğundan, bir iletkenin taşıyabileceği azami akımı bulmada faydalanılır. J ile gösterilir,
  birimi A/mm2 idir.
 • Etkinlik 5-genel tekrar, sınama

  Etkinlik 5-genel tekrar, sınama
  Bir önceki etkinlikten bugüne kadarki işlenen konuların pekiştirilmesine dair 30 testlik sınav
 • 3. GERİLİM VE ELEKTROMOTOR KUVVET

  3. GERİLİM VE ELEKTROMOTOR KUVVET
  Gerilim ve elektromotor kuvve, gerilim ve EMK tanımı, gerilimin üretimi, gerilim birim dönüşümlerini kapsamaktadır.
 • 3.1. Gerilim ve EMK

  3.1. Gerilim ve EMK
  Elektromotor kuvveti, bir devreden yük akışını sağlayan bir kaynağın uçları arasındaki potansiyel farktır. EMK şeklinde ifade edilir ve E ile gösterilir. EMK, pil, akü, dinamo, alternatör vb. elektrik enerjisi kaynakları ile elde edilir. Devre açıkken kaynağın uçları arasındaki potansiyel farka EMK (Elektromotor Kuvvet) denir. Herhangi iki noktanın potansiyelleri arasındaki farka gerilim denir.
 • 3.2. Gerilim Üretme Yöntemleri

  3.2. Gerilim Üretme Yöntemleri
  Elektrik gerilimini elde etme yöntemlerinin belli başlıcaları şunlardır:
   Manyetik alan (indüksiyon) yoluyla
   Kimyasal etki yoluyla
   Piller
   Aküler
   Yakıt Pilleri
   Isı yoluyla (termokupl)
   Işık yoluyla (fotopil)
   Sürtünme yoluyla
   Kristal deformasyon yoluyla
 • 3.3. Gerilim Birim Dönüşümleri

  3.3. Gerilim Birim Dönüşümleri
  Nanovolt (nV)1.000.000.000
  Mikrovolt (µV)1.000.000
  Milivolt (mV)1.000
  Volt (V)1
  Kilovolt (kV)10^3
  Megavolt (MV)10^6
  Gigavolt (GV)10^9 Watt bölü amper (W/A)1
  Abvolt (abV)100.000.000
  Statvolt (stV)3,34×10^3
 • Period: to

  ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ-ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI

  ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI MEGEP DERSİ