Eix Socials

 • Period: Jan 1, 1500 to

  ANTIC RÈGIM

  L'antic règim va ser un terme que els revolucionaris francesos van emprar per a designar pejorativament el sistema de govern anterior a la Revolució francesa de 1789, la monarquia absoluta de Lluís XVI, i que es va aplicar també a la resta de les monarquies europees amb un funcionament similar; posteriorment, ha esdevingut un concepte historiogràfic aplicat a diversos països de l'Europa moderna.
 • Period: to

  Revolució Anglesa

  La revolució anglesa és el període de la història del Regne d'Anglaterra que abasta des del 1642 fins al 1688. S'estén des del final del regnat de Carles I d'Anglaterra, passant per la República britànica i el Protectorat anglès d'Oliver Cromwell i finalitza amb la Revolució Gloriosa, que destitueix Jacobo II.
  En aquest context s'inclou una sèrie de conflictes armats anomenats guerra civil anglesa o guerres civils angleses, que es van lliurar entre realistes i parlamentaris entre 1642 i 1651
 • Period: to

  Montesquieu

  Charles Louis de Secondat, senyor de la Brède i baró de Montesquieu va ser un filòsof i jurista francès l'obra del qual es desenvolupa en el context del moviment intel·lectual i cultural conegut com la Il·lustració. El seu pensament ha de ser emmarcat dins de l'esperit crític de la Il·lustració francesa, palès en trets com la tolerància religiosa, l'aspiració de llibertat i el concepte de la felicitat en el sentit cívic.
 • Period: to

  Guerra de succeció

  La guerra de successió espanyola va ser un conflicte internacional que va durar des del 1701 fins a la signatura del Tractat d'Utrecht el 1713, que va tenir com a causa fonamental la mort sense
  descendència de Carles II d'Espanya, darrer representant de la Casa d'Habsburg, i que va deixar com a principal conseqüència la instauració de la Casa de Borbó al tron ​​d'Espanya.
 • Period: to

  Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau va ser un polímat suís francòfon. Va ser alhora escriptor, pedagog, filòsof, músic, botànic i naturalista, i encara que va ser definit com un il·lustrat, va presentar profundes contradiccions que el van separar dels principals representants de la Il·lustració, guanyant-se per exemple la ferotge inquina de Voltaire i sent considerat un dels primers escriptors del preromanticisme.
 • Period: to

  DESPOTISME IL·LUSTRAT-L'IMPERI NAPOLEÒNIC

  El despotisme il·lustrat és un concepte polític sorgit durant la segona meitat del segle xviii a Europa característic de les monarquies absolutistes i sistemes de govern de l'Antic Règim influenciat per les idees de la Il·lustració, segons les quals les decisions humanes són guiades per la raó.
 • Period: to

  Revolució Americana

  Al ser alhora un procés revolucionari i un procés de descolonització, aquesta revolució va significar transformacions i conflictes interns i un conflicte exterior, entre les Tretze Colònies britàniques d'Amèrica del Nord i la seva metròpoli.7 D'aquest procés sorgiria una nova nació, que es va establir jurídicament en textos de gran transcendència, com la Declaració d'Independència i la Constitució
 • La constitució americana

  a Constitució dels Estats Units és la llei suprema dels Estats Units d'Amèrica. Va ser adoptada en la seva forma original el 17 de setembre de 1787 per la Convenció Constitucional de Filadèlfia i després ratificada pel poble en convencions a cada estat en el nom de «Nosaltres el Poble».
 • Declaració dels drets humans

  La Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà és un dels documents fonamentals de la Revolució Francesa. Aquesta declaració defineix un conjunt de drets individuals i col·lectius. Va ser adoptada el 26 d'agost de 1789 per l'Assemblea Nacional Constituent francesa com a primer pas per redactar una Constitució. Les fonts o influències d'aquest text es troben sobretot en els pensadors de la Il·lustració francesa, especialment Rousseau i Montesquieu.
 • Period: to

  REVOLUCIÓ FRANCESA

  La Revolució Francesa (1789 – 1799) es considera el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.
  En acabar el segle xviii, el regne de França, com la major part d'Europa, estava sotmesa a l'Antic Règim.
 • Period: to

  La il·lustració

  La Il·lustració és un corrent filosòfic, polític i social europeu que va aparèixer al Regne de França, al Regne Unit i a Alemanya a finals del Segle XVII.Després es va estendre, a altres parts d'Occident durant el segle xviii, anomenat el segle de les llums. Al llarg d'aquest segle, malgrat que es van mantenir les característiques bàsiques de l'antic règim, va obrir les portes a una època de revolucions burgeses encapçalades per la Revolució Francesa i per la Revolució Industrial.
 • Declaració dels drets de la dona

  La Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadana és un text redactat el 5 de setembre de 1791 Declaració de els Drets de l'Home i del Ciutadà proclamada el 26 d'agost de 1789, el text fonamental de la Revolució francesa. És un dels primers documents històrics que proposa l'emancipació femenina en el sentit de la igualtat de drets o l'equiparació jurídica i legal de les dones en relació amb els homes. Aquest document va ser presentat a l'Assemblea Legislativa el 28 d'octubre de 1791.
 • Period: to

  L'epoca del terror

  El Regnat del Terror, o simplement conegut com a Terreur, va ser un període de dos anys a la Revolució Francesa comprès entre 1793 i 1794, caracteritzat per una brutal repressió en forma de terrorisme d'Estat, que va tenir com a protagonista principal Maximilien Robespierre.
 • Period: to

  Guerra del francès

  La Guerra del Francès fou un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que s'inicià el 1808 amb l'entrada de les tropes napoleòniques, i que conclogué el 1814, amb el retorn de Ferran VII d'Espanya al poder.
 • Period: to

  EMANCIPACIÓ DE L'AMÈRICA HISPÀNICA

  L'emancipació d'Hispanoamèriques va entrar en la fase inicial el 1810, quan es van formar diferents juntes revolucionàries i es va deposar a governants espanyols. Encara que els realistes van aconseguir sufocar la majoria d'aquestes rebel·lions, una segona fase que va tenir com a protagonistes, a Sud-amèrica José de San Martín i Simón Bolívar, ia Mèxic Vicente Guerrero i, els qui van aconseguir a la dècada de 1820 la independència d'un vast territori que s'estenia de Xile a Mèxic.
 • Period: to

  RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA

  La 'Restauració europea', és una denominació historiogràfica per al període de la història política d'Europa, vol dir l'eliminació de totes les conquestes territorials i ideològiques aconseguides per la Revolució Francesa i l'Imperi napoleònic, és a dir, una lluita contra ideologia que va provocar la caiguda de l'Antic Règim i contra l'ordenament polític imposat per Napoleó Bonaparte a Europa i així es dóna la restauració d'Europa
 • Period: to

  Unificació Alemanya

  La unificación de Alemania fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX en Europa Central y que acabó con la creación del Imperio alemán el 18 de enero de 1871 reuniendo diversos estados hasta entonces independientes. Antes de la formación de un Estado nacional unificado, el territorio de Alemania se encontraba dividido en un mosaico político de 39 Estados. Entre ellos destacaban, por su importancia económica y política, el Imperio austríaco y el Reino de Prusia.
 • REVOLUCIÓ DE 1830

  La Revolució de 1830 va ser un procés revolucionari que va començar a París, França, amb la denominada Revolució de Juliol o les Tres Glorioses jornades revolucionàries de París que van portar al tron ​​a Luis Felipe I de França i van obrir el període conegut com a Monarquia de Juliol. Es va estendre per bona part del continent europeu, especialment a Bèlgica, que va obtenir la independència davant dels Països Baixos; Alemanya i Itàlia
 • Period: to

  Regnat Isabel II

  És el període de la història contemporània d'Espanya comprès entre la mort de Ferran VII el 1833 i el triomf de la Revolució del 1868, que va obligar la reina a marxar a l'exili. El seu regnat està dividit en dues etapes: la minoria d'edat durant la qual van assumir la regència, primer, la seva mare Maria Cristina de Borbó i, després, el general Baldomero; i el regnat efectiu que comença amb la declaració per les Corts el 1843 de la seva majoria d'edat avançada quan només tenia tretze anys.
 • Period: to

  Unificació Italiana

  La Unificación italiana fue el proceso histórico que, a lo largo del siglo XIX, llevó a la unión de los diversos Estados en los que la península itálica estaba dividida, en su mayor parte vinculados a dinastías consideradas «no italianas», como los Habsburgo o los Borbones.
 • Period: to

  REVOLUCIÓ DE 1848

  Revolució o revolucions de 1848, Primavera dels Pobles o Any de les Revolucions són denominacions historiogràfiques de l'onada revolucionària que va acabar amb l'Europa de la Restauració (el predomini de l'absolutisme al continent europeu des del Congrés de Viena de 1814-1815).