Eix cronològic

Timeline created by PAUandresarnau
In History
 • -322 BCE

  Generació espontània

  Generació espontània
  La vida es crea a partir de matèria inorgànica o matèria orgànica en descomposició,
 • Experiment de Redi

  Experiment de Redi
  A través de l'experiment de Redi es va refutar la hipòtesi de la generació espontània. Aquest experiment ho demostra a través del següent experiment: es deixen 3 pots amb un tros de carn dintre. Un està obert i apareixen mosques i larves, el segon esta tancat hermèticament i no apareix res. El tercer està cobert amb una reixa i apareixen.
 • Precursors de les primeres cèl·lules

  Precursors de les primeres cèl·lules
  Les primeres cèl·lules eren procariotes, amb una estructura simple, anaeròbiques, ja que no usaven oxigen per sobreviure. També eren heteròtrofes, ja que fagocitaven substàncies orgàniques de la sopa primitiva per nodrir-se. Després van començar a ser autòtrofes, va començar a fagocitar microorganismes i dur a terme l'endosimbiosi amb actuals orgànuls, com els mitocondris.
 • Demostració de Pasteur

  Demostració de Pasteur
  A través de la demostració de Pasteur es va acabar de refutar la hipòtesi de la generació espontània. Va usar 2 matrassos amb coll de cigne i en cadascun va ficar una quantitat igual de caldo de carn i els va hervir per esterilitzar-los. Va veure que en cap dels dos van creixer microorganismes, així que va tallar el coll d'un dels matrassos. El del coll tallat va desenvolupar microorganismes en el seu caldo un temps després de ser tallat.
 • Hipòtesi de la panspèrmia

  Hipòtesi de la panspèrmia
  L'aprició de la vida és d'origen extraterrestre. Les llavors de l'escència de la vuda prevalen dissemindes per tot l'univers. La vida va començar a la Terra gràcies a l'arriabada d'aquestes llavors al nostre planeta.
 • Síntesi abiòtica

  Síntesi abiòtica
  Ens explica l'origen i l'evolució de les primeres cèl.lules a partir de la matèria orgànica del medi aquàtic, producte de la síntesi abiòtica dels compostos presents en l'atmosfera secundària de la terra i per acció de diverses fonts d'energia
 • Experiment de Miller

  Experiment de Miller
  Representa l'inici de la biogènesi experimental i la primera comprovació de que es poden formar mol.lècules orgàniques a partir de substàncies inorgàniques en condicions amientals adequades
 • Síntesi de l'ARN primitiu

  Síntesi de l'ARN primitiu
  Proposa que la vida a la Terra va aparèixer a partir de la versàtil activitat de la mol.lècula de l'ARN desenvolupant posteriorment una membrana cel.lular al seu voltant i convertint-se així en la primera cèl.lula procariota.