EIX CRONOLOGIC LES REOVULUCIONS

Timeline created by julia pons
In History
 • LA DIVICIO DE LES TREZA COLONIES

  LA DIVICIO DE LES TREZA COLONIES
 • Period: to

  REVOLUCIO AMERICANA

  Se revulucio American se desarrolla amb acondecimrnts revolocionaris. Acabaran amb se independencia de ses colonies Amaricanes.
  La poblacio no acepte els inpostus i se protesten, un atac cunagut es el del MOTÍ DEL TE. Son uns joves indigines que atacen un baxell cargat de te, llançen tota la carga del baxell a le mar i despres de aquet acte se menifesten.
  Degut a n'aquest actre es limita la llibertat, eso fa que se activi le gerra d'independencia.
 • JURAMENT DEL JEU DE PARUME

  JURAMENT DEL JEU DE PARUME
 • ASALTAMENT DE LA FORTALESA DE LA BASTILLA

  ASALTAMENT DE LA FORTALESA DE LA BASTILLA
 • Period: to

  REVOLUCIO FRENCESA

  Se revulucio era un coflita economi i poliic.
  causes de la revulucio:
  CAUSE POLITICA.
  CAUSES SOCIALS I ECONOMIQUES:
  Hi ha diferents gups socials
  CAUSES INMADIATES:
  crisis alimentaria
  crisis financiera
  Lluis XVI convoca el estat General.
  El tercer estat varen exigie per el vot per persona pero la noblesa se nagava i deia que era bot per estemen.
  el tercer estat se reuneix al pavelló de París, ella varen fer el Jurament del Jeu de Paume
 • Period: to

  L' ASSEMBLE NACIONAL CONSTITUENT

  El poble de Paris dona soport el tercer estat , dvant la por de les tropes reials. El 14 de juriol de 1789nassalten la fortalesa de la Bastibul, perden armes,la revulucio ariba al camp crema moltes cases i docoments senyorials.
  L'Assablea Nacional declara:
  Abbolicio privileguis feudals
  Declaracio de drets del omes i ciudedans
  La constitucio que estableix:
  saparacio poders
  sobirania Nacional
  Igueltat dels ciutedans
  sufagi censatari
 • Period: to

  ASSAMBLEA LEGISLATIVA

  La assamblea anterior se converteix amb la assamblea Legislativa te noves lleis:
  Igualdat de tots els ciudedans
  Pribicio de la tortura
  La noblesa paga inpostus
  Nou exercit
  Els bens de l'esglesia es venen per solucionar crisis
  hi ha un nou govern que forma molts de problemes son:
  Oposicio de la noblesa
  opocicio del rei Luis XVI
  guerra contra paisos absolutistez europeus
  enfrontament inten entre revolucionaris hi ha:
  Els girondins
  Els jacobins
  la situacio provoca un clima de revolta.
 • MARIA ANTONIA I LLUIS XVI SON EXECUTATS A LA GILLOTINA

  MARIA ANTONIA I LLUIS XVI SON EXECUTATS A LA GILLOTINA
 • Period: to

  LA COVENCIO GIRODINA

  L'assemblea Legilatativa es converteic amb la Covencio, que queda amb mans des girondins.ells duen un judici contre el rei Lluis XVI i la seve esposa que son acusats de trecio i son exacutats a la gillotina.
  Eso provoca que les monarquies absolutistes declarin les gerre contra els Françesos. Tot eso provoca un clima de descontent que eso fa que els jacobins agafan el poder.
 • NOVA CONSTITUCIÓ

  NOVA CONSTITUCIÓ
 • Period: to

  LA COVENCIO JACOBINA

  El lider dels Jacobins era Robespierre, aconsagueix totbel poder de la Convencio.
  Nove constitucio:
  Sobirania popula
  Sufraigi universal
  Dret a la igualtat
  La Rapublica va organitzar un exercit i va decarta llllavada de massa. Sospen la llibertat i parssagueix els sospitoso, , cestigant-los amb preso o mort. El juriol de 1794 es va produir un cop d'Estat que derota i es executat Robespierre i els atres dirigents.
 • Period: to

  LA REPUBLICA BURGESA

  Desores del cop d'Estat la burgesia conservadora agafa el control de la revulucio. Elabora una nova constitució.
  el nou govern volia tornar el princip de la revulucio,persegeix els jacobins per anul.lar totes les masures esteblertes.
  Un jove general, Napoleo Bonaparte amb el soport de la borgesia, protagonitaza un cop d'Estat posa fi al Direcori i dona peu el Consolat.
 • NOU REI NAPOLEÓ

   NOU REI NAPOLEÓ
 • Period: to

  EL CONSOLAT

  Napoleó va ser nomenat consol la seva politica es va encaminar a consolidara ello que la revulucio burgesa havia aconsaguit:
  Va evitar el retorn de l'absolutisme
  Allunya els sectors mes redicals
  Permet el retorn de la noblesa exiliada
  Firme un concort amb l'Esglesia per restablir pau.
  vadur reformes :
  Creu un codic civil
  Reforma la hisenda
  Raforma el sistema d'ensanyament.
 • Period: to

  L'IMPERI

  El prestigi del poder de Napoleó va darrotar els monarques absoluts europeus i ell col.loca familiars al tron o gererals del seu exercit, vara inposar ideas revolucionaries:
  supressio drets senyorials i dels seus privilegis
  Supressió dels delmes
  Llibertat
  igueltat legal
  Llibertat economica i dret propi
  llibertat religosa
  El exercit napoleonic actua com conqueridors.
  Despres de ser vençut a Rucia i a Espanya, Napoleo abendona el poder. Ell o torna a intenta pero el deroten.
 • DERROTA DE NAPOLEÓ

  DERROTA DE NAPOLEÓ
 • Period: to

  L'EPOCA DE LA RESTEURACIO

  despres de la derota de Napoleo, França i Eutopa semblave inevitable el retorn de l'Antic Regim. Els potencials de Napol reuneix el Congres de Vienaamb l'objectiu de posar fi les ideas liberlas. França torne a les fronteres. El Congres de Viena dixides crea la Santa Aliança, un tracte d'ajuda mutua.
  el Retorn de l'Antic Regim les ideas de la Revolcio frencesa influeix Europa. El 1815, elliberalisme i el nacionalisme es converteixen en dues forces d'oposicio a la Restauracio