Descarga (1)

Eix cronològic Història de la filosofia (Judit Gómez i Neus Ferrés)

By jgomezz
 • Period: 700 BCE to 500

  Filosofia Antiga

  La filosofia de l'antiguitat va ser limitada geogràficament a la Mediterrània. Després, el període clàssic grec, que comença amb Sòcrates . Finalment, la filosofia del període hel·lenístic va seguir el període clàssic, seguida per la filosofia de l'antiguitat tardana, que inclouen els epicuris, els estoics , els escèptics i els neoplatònics.
 • 624 BCE

  Tales de Milet

  Tales de Milet
 • Period: 624 BCE to 546 BCE

  Tales de Milet

  Defensà que l'aigua fou el principi de totes les coses.
 • 569 BCE

  Pitàgores

  Pitàgores
 • Period: 569 BCE to 475 BCE

  Pitàgores

  Creia que totes les relacions podien ser reduïdes a relacions numèriques.
 • 535 BCE

  Heràclit

  Heràclit
 • Period: 535 BCE to 470 BCE

  Heràclit

  Creia que el món experimenta un procés de continu naixement i destrucció del que res escapa.
 • 515 BCE

  Parmènides

  Parmènides
 • Period: 515 BCE to 400 BCE

  Parmènides

  Deia que el ser no pot originar-se del no res i que el ser no surgeix ni desapareix.
 • 481 BCE

  Protàgores

  Protàgores
 • Period: 481 BCE to 411 BCE

  Protàgores

  Creia que tota afirmació es veu coincidida pel context en el que es emitida.
 • 470 BCE

  Sòcrates

  Sòcrates
 • Period: 470 BCE to 399 BCE

  Sòcrates

  Pensava que la conducta moral només es possible si es basa en el coneixement del bé i la justícia.
 • 428 BCE

  Plató

  Plató
 • Period: 428 BCE to 347 BCE

  Plató

  Proclamà que l'Univers és un ésser viu i únic i el Demiurg ho ha fet el més semblant al seu model. És esfèric, perquè aquesta és la forma més perfecta i bella, i li va aplicar un moviment circular sobre ell mateix i al voltant d'un punt fix amb moviment uniforme i circular
 • 384 BCE

  Aristòtil

  Aristòtil
 • Period: 384 BCE to 322 BCE

  Aristòtil

  Admet que la realitat és canviant, el veritable coneixement és saber identificar la substància de cada cosa, obra de l'entesa.
 • 341 BCE

  Epicur

  Epicur
 • Period: 341 BCE to 270 BCE

  Epicur

  La sensació és la base de tot el coneixement i es produeix quan les imatges que desprenen els cossos arriben fins als nostres sentits. Davant de cada sensació, l'ésser humà reacciona amb plaer o amb dolor, donant lloc als sentiments, que són la base de la moral.
 • 354

  Agustí d'Hipona

  Agustí d'Hipona
 • Period: 354 to 430

  Agustí d'Hipona

  La veritat era per a Sant Agustí l'ideal suprem a qui es va lliurar amb passió. Aquesta veritat és la que fa referència a l'ànima ia Déu, els dos objectes de la seva preocupació filosòfica.
 • Period: 700 to 1300

  Filosofia Medieval

  La filosofia medieval es una combinació de la filosofia pagana amb la nova religió cristiana i l'herència intel·lectual jueva i islàmica.Algunes d'aquestes doctrines van ser especialment difícils de combinar,com l'encarnació i la trinitat, però l'esforç per resoldre-les va ser el motor de gran part de la filosofia medieval, i va portar a desenvolupar conceptes, teories i distincions que heretaria tota la filosofia posterior.
 • 1224

  Tomàs d'Aquino

  Tomàs d'Aquino
 • Period: 1224 to 1274

  Tomàs d'Aquino

  Accepta de l'aristotelisme que la felicitat és la finalitat última de l'home, i que el coneixement de la naturalesa humana permet especificar un conjunt de normes morals que constitueixen la llei natural.
 • 1280

  Guillem d'Ockam

  Guillem d'Ockam
 • Period: 1280 to 1349

  Guillem d'Ockam

  Nega que res universal existeixi fora de la ment. El seu punt de vista s'anomena conceptualisme, on els universals no són entitats lingüístiques sinó conceptes generals que veiem en les coses i després formem els conceptes generals per un procés d'abstracció.
 • Period: 1400 to

  Filosofia Moderna

  La filosofia moderna és aquella filosofia desenvolupada durant l'edat moderna i associada amb la modernitat. El segle XVII marca l'inici de la filosofia moderna, mentre que el començament del segle XX en marca aproximadament la fi.
 • Descartes

  Descartes
 • Period: to

  Descartes

  Es basa en l'acceptació de certes veritats essencials, no derivades de l'experiència, i en la recerca d'un sistema de pensament filosòfic basat en aquestes veritats a priori i elaborat amb l'ajut del mètode de raonament que Descartes anomenava “dubte metòdic”.
 • Locke

  Locke
 • Period: to

  Locke

  Nega que res universal existeixi fora de la ment. El seu punt de vista s'anomena conceptualisme, on els universals no són entitats lingüístiques sinó conceptes generals que veiem en les coses i després formem els conceptes generals per un procés d'abstracció.
 • Hume

  Hume
 • Period: to

  Hume

  La qüestió de saber si la realitat objectiva existeix o no és insoluble. Afirma que no només no sabem com són les coses, sinó que no sabem ni tan sols si existeixen realment
 • Kant

  Kant
 • Period: to

  Kant

  No nega l’existència de Déu, ni un ordre moral, ni la realitat pensable d’un món físic. El que nega és que la raó humana pugui transcendir i arribar a aquests ens en si mateixos: siguin el «món», «Déu» o «l'ànima».
 • Period: to

  Filosofia Contemporània

  La filosofia contemporània és el període actual de la història de la filosofia. És el període que segueix a la filosofia moderna, i el seu inici se sol fixar a finals del segle XIX o principis del segle XX.
 • Marx

  Marx
 • Period: to

  Marx

  S'oposa al caràcter sistemàtic de la veritat de la filosofia de Hegel. La naturalesa s'explica per les causes mecàniques que en regeixen el funcionament. No hi ha una concepció processual, del món com a matèria subjecta a desenvolupament històric i dialèctic, ni de l'home com a ésser productiu.
 • Nietzsche

  Nietzsche
 • Period: to

  Nietzshe

  Sostenia que tot acte o projecte humà està motivat per la “voluntat de poder”.
 • Freud

  Freud
 • Period: to

  Freud

  Va concloure que el camí cap a la comprensió de la ment era en l'anàlisi dels somnis. Va advertir que tots els somnis són el compliment encobert d'una fantasia o d'un desig reprimit i per tenir-hi accés cal mirar a través del seu contingut manifest i desentranyar-ne el contingut latent.
 • Heidegger

  Heidegger
 • Period: to

  Heidegger

  Sosté que l'humà manté una rotunda relació de co-pertinença amb el seu ésser; alhora que coexisteix en l'estat de “ser-hi”, “ser al món” o “estar al món”, la qual cosa consisteix a desenvolupar-se en connexió i equilibri amb l'entorn en un nivell eteri i sublim, guiat pels preceptes.
 • Gadamer

  Gadamer
 • Period: to

  Gadamer

  Ha desenvolupat una teoria hermenèutica en la qual la història i la tradició tenen un paper clau per captar el veritable sentit de la comprensió.
 • Sartre

  Sartre
 • Period: to

  Sartre

  Afirmava que l'home està habitat des del principi pel no-res, de manera que la condició humana està composta alhora de ser i, sobretot, de no-ésser. ...Aquest és el principi de l'existencialisme”, postula Sartre. El filòsof afirma que l'home és l'ésser pel qual el no arriba res al món.
 • Habermas

  Habermas
 • Period: to

  Habermas

  Deia que l'ésser humà inicia el seu coneixement a partir de certs interessos arrelats a la seva pròpia naturalesa.