Eix cronològic de la Revolució Francesa

 • Estats Generals

  Estats Generals
  Van ser una important institució representativa del Regne de França, en forma d'assemblea convocada pel rei i on acudien representants de cada estament. Va ser una institució del poder a França que representava els tres estats: noblesa, clergat i la resta del poble.
 • Decret d'abolició del feudalisme

  Decret d'abolició del feudalisme
  Establia la supressió dels drets feudals dels nobles.
 • Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà

  Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà
  Que proclamava els drets individuals, iguals per a tots els homes.
 • Constitució civil del clergat

  Constitució civil del clergat
  És un decret adoptat a França per l'Assemblea Nacional Constituent el 12 de juliol de 1790.
 • Constitució del 1791

  Constitució del 1791
  França va esdevenir una monarquia constitucional. S'establia el principi de la sobirania nacional i la divisió de poders, tot i que el rei tenia dret de vet.
 • Caiguda de la Monarquia

  Caiguda de la Monarquia
  La implicació de Lluís XVl en les conspiracions contrarevolucionàries i els seus contactes amb les potències que lluitaven contra França van provocar la caiguda de la monarqu
 • La convenció girodina

  La convenció girodina
  La revolució es va radicalitzar. Alguns sectors populars manifestaven la seva insatisfacció davant mesures poc revolucionàries, com ara el sufragi censatari i el manteniment de la propietat nobiliària.
 • La República

  La República
  La República (22 de setembre del 1792) i més endevant es va jutjar el rei que va ser executat el 21 de gener del 1793.
 • La convenció girodina

  La convenció girodina
  La revolució es va radicalitzar. Alguns sectors populars manifestaven la seva insatisfacció davant mesures poc revolucionàries, com ara el sufragi censatari i el manteniment de la propietat nobiliària.
 • La convenció Jacobina

  La convenció Jacobina
  L'oposició interior i la guerra van portar els radicals jacobins al poder amb el suport dels sectors populars de París, anomenats sans-culottes (juny del 1793).
 • La Convenció

  La Convenció
  La nova convenció va aprovar una nova constitució (1795), que establia un poder legislatiu format per dues cambres.
 • La conspiració dels iguals

  La conspiració dels iguals
  Tanmateix, alguns sectors de les classes populars seguien lluitant per una revolució mes radical i el 1797 va tenir lloc la conspiració dels iguals.
 • Napoleó Bonaparte cop d'estat

  Napoleó Bonaparte cop d'estat
  Aquesta conspiració va permetre que el general cors Napoleó Bonaparte aconseguís el suport dels sectors que volien mantenir l'ordre i fes un cop d'estat (novembre de 1799).