Eix cronològic de la història de la cèl·lula

 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Estableix el nom de Cèl·lula deprés d'haver observat al microscopi una petita làmina de suro, format per petites cavitats que recorden a les cel·les d'un rusc, actualment sabem que estava observant la paret vegetal.
 • Antoine Van Leeweenhoek

  Antoine Van Leeweenhoek
  Millora els microscopis, pare de la microbiologia, observa per primera vegada diverses espècies de microorganismes, llevats, espermatozoides, glòbuls vermells, organismes d'una bassa que anomena animàlculs.
 • Robert Brown

  Robert Brown
  Descobrí el nucli mentre estudiava les cèl·lules vegetals.
 • J.E. Purknlje

  J.E. Purknlje
  Descobrí el medi intracel·lular i t'anomena protoplasma, és el que avui coneixem com a citoplasma.
 • Matthias Schleiden

  Matthias Schleiden
  Arriba a la conclusió que tots els teixits vegetals estaven formats per cèl·lules.
 • Theodor Schwann

  Theodor Schwann
  Estableix paral·lelisme entre teixits animals i vegetals i estableix junt a M. Schneiden els primers postulats de la Teoria cel·lular, 1r: ''Tots els éssers vius estan constituïts per 1 o més cèl·lules, així doncs, la cèl·lula és la unitat morfològica dels éssers vius'' i 2n: ''La cèl·lula és capaç de dur a terme tots els processos metabòlics per mantenir-se viva, així doncs, la cèl·lula és la unitat fisiològica dels organismes''
 • Rudolf Virchow

  Rudolf Virchow
  Formula l'axioma ''Qualsevol cèl·lula procedeix d'una altra cèl·lula que ja existeix'', elaborant el tercer principi de la Teoria cel·lular.
 • G. Mendel

  G. Mendel
  Va plantejar la idea que les característiques de les cèl·lules mare es transmeten a filles.
 • Santiago Ramon y Cajal

  Santiago Ramon y Cajal
  Utilitza tincions per estudiar les neurones com a unitat fonamental del sistema nerviós, va afirmar que la Teoria cel·lular es podia aplicar al teixit nerviós.
 • W. Sutton, T. Boveri i T. H. Morgan

  W. Sutton, T. Boveri i T. H. Morgan
  Descobriren, de manera independent, que en els cromosomes de les cèl·lules es localitza la informació genètica. Postulen la teoria cromosòmica de l'herència, que va ampliar la teoria cel·lular amb el 4t principi de la Teoria cel·lular: ''La cèl·lula conté tota la informació sobre la síntesi de la seva estructura i el control del seu funcionament, i és capaç de de transmetre-la als seus descendents, és a dir, la cèl·lula és la unitat genètica autònoma dels éssers vius''.
 • J. Watson i F. Crick

  J. Watson i F. Crick
  Descobriren l'estructura del material genètica present en el nucli de les cèl·lules.
 • Lynn Marguilis

  Lynn Marguilis
  Desenvolupa una teoria que explica l'origen de les cèl·lules eucariotes a partir de les procariotes.