Eix cronològic de la historia

 • 5100 BCE

  Caiguda de l'imperi romà

  Caiguda de l'imperi romà
 • 5000 BCE

  Roma

  Roma
  L'Antiga Roma o Roma Antiga va ser tant la ciutat de Roma com l'Estat que va fundar en l'Antiguitat. La civilització romana, d'origen llatí, es va formar al segle VIII a. C. a partir de l'agrupació de diversos pobles de la Itàlia central.
 • 4000 BCE

  Grècia

  Grècia
  Les locucions Antiga Grècia i Grècia Antiga es refereixen a el període de la història grega que abasta des de l'Edat fosca de Grècia, començant en l'any 1200 a. C.
 • 3300 BCE

  Escriptura cuneïforme

  Escriptura cuneïforme
 • 3200 BCE

  Egipte

  Egipte
  L'Antic Egipte va ser una civilització de l'Antiguitat, que es va originar al llarg de la llera mitjà i baix del riu Nil, la història abasta més de tres mil·lennis.
 • 3200 BCE

  Escriptura jeroglífica

  Escriptura jeroglífica
 • 3100 BCE

  Aparició de l'escriptura

  Aparició de l'escriptura
 • 3000 BCE

  Mesopotàmia

  Mesopotàmia
  Mesopotàmia és el nom en grec antic (significa "la terra entre dos rius", el Tigris i l'Eufrates) per a la regió que correspon a l'actual Iraq i parts de l'Iran, Síria i Turquia.
 • Period: 3000 BCE to

  Historia

 • 2500 BCE

  Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  L'Edat dels Metalls és el període de la Prehistòria comprès aproximadament entre el IV i el I mil·lenni abans de Crist a Espanya.
 • 1900 BCE

  Neolític

  Neolític
  És el període de la història humana en què va aparèixer i es va generalitzar l'agricultura i el pasturatge d'animals (bestiar), donant origen a les societats agràries.
 • 1500 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  El Paleolític es defineix com l'Edat Antiga de la Pedra i abasta el temps comprès entre l'inici de la vida humana i el final de l'era glacial a la Terra
 • Period: 1000 to 3000 BCE

  Prehistoria