Eix cronològic de la història

 • 10,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  És una etapa de la prehistòria, es tracta del començament de l'edat de pedra i l'ús de les eines fetes de pedra.
 • 6000 BCE

  Edat dels metalls

  Edat dels metalls
  És una etapa de la prehistòria, es caracteritza per la creació de la roda de madera i per les armes, eines i utensilis
 • 5000 BCE

  Neolític

  Neolític
  És una etapa de la prehistòria, és el periode que es va generalitzar l'agricultura, la ganaderia, els primers pobles i els sedentaris.
 • 2100 BCE

  Mesopotàmia

  Mesopotàmia
  Mesopotàmia se situa entre el mig de dos rius el Tigris i el Éufrates.
 • 31 BCE

  Egipte

  Egipte
  Egipte es caracteritza per l'aparició de la monarca. Creien en els deus i les desses.
 • 146

  Grècia

  Grècia
  La civilització grega es destacaba per el desenvolupament de l'arquitectura. Estaba composada per petits llogarets
 • 476

  Roma

  Roma
  Els romans creien en més d'un déu i els més importants eren Júpiter, Quirino i Mart. També creien en espiritus.
 • 518

  Justinià

  Justinià
  L'era de Justinià va ser l'época de major esplendor de Bizanci. Amb ell es van anar sumant territoris a l'Imperi i la conca de la Mediterrània va tornar a ser romana
 • 711

  El regne visigot

  El regne visigot
  El regne visigot va desparèixer desprès de la invació musulmana de la península ibèrica.
 • 1054

  Cisma Orient

  Cisma Orient
  En la religió es denomina com cisma d'orient a la raptura de relacions que hi va haver l'any 1054 entre el Papa i el patriarca.
 • 1456

  Caiguda de l'imperi constantinoble

  Caiguda de l'imperi constantinoble
  Va ser un succes històric que marca el fi de l'edat mitjana a Europa i la fi del darrer vestigi de l'imperi romà d'Orient i de la cultura clàssica.
 • 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  Aquest continent va ser descubert per un grup d'espanyols liderats per Cristòbal Colón.