EIx cronològic de la història

 • 11,000 BCE

  Paleolític

  Paleolític
  Va ser una de les etapes de la prehistòria, és la més antiga de les tres. Les poblacions eren nòmades i s'agrupaven en petites tribus o grups reduïts. Les activitats principals eren la recolecció de fruits i la caça. Està dividida en 3 etapes, l'inferior, el mitjà i el superior. En el paleolític superior destaca l'art rupestre, en el inferior es va descobrir el foc. Va començar al 2.500.000 aC i va acabar al 11.000 a.C. Paleolític significa pedra antiga.
 • 5000 BCE

  Neolític

  Neolític
  Va ser una de les tres etapes de la prehistòria, van descobrir l'agricultura i la ramaderia, les poblacions eren sedentàries i vivien en poblats, van començar a fer alfareria, van crear nous estris com la roda, el falç o el destral. Neolític significa pedra nova.
 • 3300 BCE

  Edat dels Metalls

  Edat dels Metalls
  Va ser una de les etapes de la prehistòria, és la més moderna de les tres, és quan es desenvolupa la metal·lúrgia, hi han tres etapes dins de la dels metalls: la primera del coure, la segona del bronze i l'última del ferro, l'edat dels metalls acaba quan s'inventa l'escriptura, que comença l'edat antiga, la primera etapa de la història.
 • 3300 BCE

  Aparició de l'escriptura

  Aparició de l'escriptura
  Apareix l'escriptura cuneiforme a Mesopotàmia. A partir d'aquest moment, comença l'Edat Antiga.
 • 3200 BCE

  Escriptura jeroglífica

  Escriptura jeroglífica
  Apareix a Egipte un altre tipus d'escriptura, la jerogrífica.
 • 500 BCE

  Mesopotàmia

  Mesopotàmia
  Va ser la primera gran civilització de la història, era una regió situada entre els rius Tigris i Eufrates, la seva capital era Babilònia, es va desenvolupar l'escriptura que es deia cuneiforme, també els pictogrames i la fonètica, van crear els còdigs de lleis, i en arquitectura van fer avanços importants, l'economia es basava en l'agricultura.
 • 146 BCE

  Antiga Grècia

  Antiga Grècia
  És una de les civilitzacions més antigues de la història, és considerada com el fonament de la cultura occidental, hi han tres grans èpoques: l'època arcaica, l'època clàssica i l'època helenística, la cultura grega ha estat influient en la llengua (el grec), en la política (la democràcia), en el sistema educatiu (filosofia, ciències, art...) o els jocs olímpics. La civilització grega era bàsicament marítima, comercial i expensiva, van conquerir tota la Mediterrània Oriental i l'Orient Pròxim.
 • 30 BCE

  Antic Egipte

  Antic Egipte
  Va ser una de les civilitzacions més antigues de la història, es va originar al llarg del riu NIl, governava el faraó, que era el líder religiós, cívil i militar, De l'Antic Egipte és famós: en arquitectura les piràmides, es va inventar el paper i la escriptura jeroglífica, pioners en coneixements: astronomia, medicina... els calendaris solars o els camins pavimentats.
 • 476

  Antiga Roma

  Antiga Roma
  Va ser una de les civilitzacions més antigues de la història, a l'inici va ser una monarquia, després una república i al final un imperi, com la grega, la romana ha estat el fonament a la cultura occidental, a part de l'art de la literatura o en ciències, també en la llengua (el llatí) en la llei (el senat) en la gastronomia (oli, peix...) en el comerç,en les classes socials... L'imperi va conquerir tota la Mediterrània (Mare Nostrum).Quan va caure l'imperi, va començar l'Edat Mitjana.
 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà

  Caiguda de l'Imperi Romà
  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 i la seva posterior dissolució el 480. Ròmul Augústul, sovint considerat erròniament l'últim emperador romà d'Occident, fou deposat el 476 pel capitost germànic Odoacre.
  Les causes van ser les següents.
  -Problemes interns i externs (el comerç)
  -La cronologia
  -Els bàrbars que van conviure amb els romans.
 • 482

  Neix l'emperador Justinià I

  Neix l'emperador Justinià I
  Neix l'emperador Justinià I, un dels emperadors més importants de la història de l'imperi Bizantí, lo que també es podia dir com l'imperi Romà d'Orient.
  Va crear el codi de Justinià, que eren un grup de lleis creades per ell mateix.
 • 711

  Caiguda del Regne Visigot

  Caiguda del Regne Visigot
  El regne dels visigots s'anava disminuint per culpa de la crisi ecomòmica i per la crisi social, el regne va estar afligit per freqüents disputes successòries, les quals van possibilitar la seva derrota pels invasors musulmans de el nord d'Àfrica (711).
 • 800

  Coronació de Carlemany pel papa de Roma

  Coronació de Carlemany pel papa de Roma
  El dia de Nadal de l'any 800, el papa Lleó III va coronar Carlemany com «Emperador que governa l'Imperi Romà», a Roma, en una cerimònia presentada com inesperada, ja que Carlemany no desitjava trobar-se en deute amb el bisbe de Roma, i al seu fill Carles el Jove com a rei dels francs. Es tractava d'un més dels gestos portats a terme pel papat per definir els papers de auctoritas papal i potestas imperial, així com per considerar com a successor dels emperadors romans.
 • 1054

  Cisma d'Orient

  Cisma d'Orient
  És un esdeveniment que va dividir l'Església cristiana que acceptava la doctrina de concili de Calcedònia, en el cristianisme catòlic romà occidental i el cristianisme ortodox de l'est.
  La causa principal del cisma fou la disputa sobre l'autoritat papal.
 • 1456

  Caiguda de Constantinopla

  Caiguda de Constantinopla
  La caiguda de Constantinople va ser en mans delsdels turcs otomans el 29 de maig de 1453, va ser un succés històric que, en la periodització clàssica, marca la fi de l'edat mitjana a Europa i la fi del darrer vestigi de l'Imperi Romà d'Orient i de la cultura clàssica.
 • 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  El terme descobriment d'Amèrica s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques Al segle xv, el terme descobriment era sinònim de cristianització. Per les raons anteriors, s'anomena descobriment d'Amèrica l'arribada d'espanyols comandats per Cristòfor Colom a una illa del mar Carib.