Espanya i Europa a meitat del segle XX

 • Crisis economica mundial

  Afecta a Europa, provocant un augment de les les tensions socials i politiques de alguns paisos
 • El Bienni reformista 1931-1933

  El Bienni reformista 1931-1933
  Reforma de l'exercit: jubilacio, yancament academic militar de Saragossa, una reforma territorial on va haver estatus d'economía, reforma agrària, també expropasio, amb un repartiment de terresi una reforma a l'esglesia
 • Constitució1931

  Constitució1931
  República democràtica, va haver un sufragi universal, també igualtat i libertats amb drets fonamentals, es va separar l'esglesia, espanya es laic on hia un ensenyament públic i es va aprobar la llei del divorci
 • Benni Conservador 1933-1934

  Benni Conservador 1933-1934
  Victòria de la coalició de drets, es manté la constitució del 31, comencen els disturbis al camp, també va haver en Catalunya per l'autonomía i casos de corrupció politíca
 • Govern del Front Popular 1936

  Govern del Front Popular 1936
  Hi ha tensió i violència social, eleccions anticipades amb la victòria del "Front Popular" .
 • Assasinat de Calvo Sotelo

  Assasinat de Calvo Sotelo
  Va ser el líder de la dreta republicana
 • Period: to

  L a Guerra Civil espanyola

  Govern republicà
  Militars contraris a la Republica, Flange, Carlistes, Monárquics, l' esglesia i partits conservadors
 • Cop d'estat 1936

  Cop d'estat 1936
  V a haver un cop d' estat dels militars contraris a la República.
  L'origen Franco i Mola.
  Franco amb el suport de l' exèrcit Africà entra en la peninsula, Mola baixa pel Nord
 • Batalla de Madrid

  Batalla de Madrid
  Molas entra pel Nord i Franco pel Sud.
  Gran resistència a Madrid. Amb ajuda internacional (Brigades Internacionals)
 • Batalla pel nord.

  Batalla pel nord.
  Bombardeig de Gènica per la "Legión Condor"
 • Batalla de Belchite

  Batalla de Belchite
  Van guanyar els sublevats, Terol passa a mans de sublevats.
  Avancen cap a Catelló.
  Reorganització republicana
 • Atac a Catalunya

  Atac a Catalunya
  Resistència a Barcelona.
  Exili d' espanyols cap a Franca, caiguda de Barcelona a principis de 1939
 • Batalla de l'Ebre

  Batalla de l'Ebre
  Va durar de juliol fin a novembre de 1938, va haver una masacre anomenat " La quinta de biberó"
 • Final de la guerra

  Final de la guerra
  Atac a Catalunya: Resistencia a Catalunya. Exili d'Espanyols cap a Franca, guiada de Barcelona a principis del 1939.
  Capital de l'Estat Valencia, atac a Valencia i fugida pel mar. Atac i reduccio de Madrid. Comunitat oficial de rendicio de Valencia a Abril 1939
 • Pacte d'Acer

  Pacte d'Acer
  Renovació del pacte de l'eix
 • Pacte Germanosovietic

  Pacte Germanosovietic
  Es la URSS i Alemanya.
  Repartiment de Polonia i no hi ha agressió mutua.
 • Invasio de Polonia per Alemanya

  Invasio de Polonia per Alemanya
  Va a per Danzing. Es una conquesta raoida, divisió de Polonia, Alemanya es queda la part occ i URSS la part orienta
 • Period: to

  2 Guerra Mundial

  Va ser un conflicte militar global que es va desarollar entre 1939 i 1945
 • Es crea Afrika Korps

  Es crea Afrika Korps
  Divisió especial per al desert
 • Batalla d'Anglaterra

  Batalla d'Anglaterra
  Bombardeig i bloqueig de GB
  Resistencia Britanica
 • Operació Barba-rossa

  Operació Barba-rossa
  Alemanya vol atacar a la URSS
  La URSS s'alia amb els aliats
 • Atac Japones a Pearl Harbour

  Atac Japones a Pearl Harbour
  Atac japones a la base naval de Pearl Harbour
  Els EUA entren en guerra a favor dels aliats
 • Batalla de Midway

  Batalla de Midway
  Els EUA enfosen 3 portavions japonesos.
  Victories Britaniques al Nord d'Africa
 • Batalla Stalingrad

  Batalla Stalingrad
  Despres de una llarga i dura batalla, l'URSS venc a Alemanya i retirada d'Alemanya
 • Desesmbarcament de Normandía

  Desesmbarcament de Normandía
  Operació dels aliats per alliberar a Franca
  Victoria amb moltes baixades.
  Ocupació del sud d'Italia, avanc dels aliats per Franca
 • Suicidi de Hitler

  Suicidi de Hitler
  Suicidi de Hitler al seu búnker.
 • Lancament de dues bombes atòmiques

  Lancament de dues bombes atòmiques
  Lllancament de dues bombes atòmiques sobre Nagasaki i Hirosima
 • Rendició de Japó

  Rendició de Japó
  Japó es rendeix.