Eesti taasiseseisvumine

By GreeteK
 • Fosforiidikampaania

  Avalikustati Moskva keskametkondade kava rajada Eestisse uus fosforiidi kaevandus.
 • MRP-AEG

  Eesmärgiga tuua päevavalgele 1939 aasta HItleri-Stalini sobingu tõeline sisu ja selle tagajärjed Baltimaadele.
 • IME konseptsiooni vastu võtmine

  Ametlikust majanduspoliitikast sõltumatult hakati välja töötama isemajandava Eesti majandusprogrammi.
 • Eesti Muinsuskaitse Selts

  Pöörati suurt tähelepanu eestlaste jaoks eluliste ajalooliste tähtpäevade teadvustamisele ning korraldati Tartu rahu ja Vabariigi aastapäeva tähistamist.Loodi esimene demokraatlikele põhimõtetele tuginev massiorganisatsioon EMS.
 • ERSP loomine

  Moodustati esimene poliitilise erakonnaga Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei.
 • Rahvarinde loomine

  Esitati üleskutse moodustada Eestimaa Rahvarinne perestroika toetamiseks.
 • "Eestimaa laul"

  Korraldati Rahvarinde eestvedamisel Lauluväljakul massiüritus "Eestimaa laul", millest võttis osa ligi 300 000 inimest.
 • Suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine

  Sellega sätestati ENSV seaduste ülemlikkus üleliiduliste seaduste ja määruste suhtes.
 • Balti kett

  Moskvale surve avaldamiseks korraldati katkematu inimkett Tallinnast Vilniuseni.
 • Eesti kongress

  Kõik Eesti Vabariigi kodanikke kutsuti üles end registreerima, et hiljem valida hiljem esindusorgan.
 • Üleminekuperiood

  Sellega kuulutati välja üleminekuperiood, see pidi lõppema omariikluse taastamisega.
 • Augustiputš

  NSVL-is toimunud riigipöörde katse.
 • Eesti taasiseseisvumise vastuvõtmine

  Moskvas läbikukkunud riigipöördekatse andis impeeriumi väikerahvastele võimaluse omaliikluse taastamiseks.