Edat Moderna

 • 1492

  Descobriment d'Amèrica

  Descobriment d'Amèrica
  Va ser en Cristobal Colom, ja que va decobrir Amèrica per error, ja que volia arribar a la India. També volia demostrar que la terra era radona i volia trobar una altra ruta per arribar a India. Els reis Catòlics li varen encomanar aquest encàrreg. Amb aquest descobriment l'Imperi Hispànic va començar, perquè es varen dur molt d'or dels americans, nous aliments com: patates, tomàtigues, cacao en pols, blat,... i l'Imperi Hispànic va anar cresquent amb més territori.
 • La decadencia de l'Imperi Hispànic.

  La decadencia de l'Imperi Hispànic.
  L'Imperi Hispànic va perdre molts de territoris, perquè tenia uns rei febles, ja que es no estaven preparats per gestionar l'Imperi. Moltes guerres en poc temps, per protegir el territori de l'Imperi. Començaren moltes revoltes al poble, per la caiguda econòmica.
 • Inici de la Guerra de Successió

  Inici de la Guerra de Successió
  Quan Carles II va morir, va deixar l'Imperi Hispànic el net del monarca francés, que havia de ser rei de França. Els altres paisos quan és varen enterar, no ho volien ja que pemsaven que seria una Imperi molt poderos.
  Anglaterra, Paisos Baixos i Austria declararen la guerra a Espanya i França, perquè el net del monarca francés no fos el rei sino que fos en Carles d'Ansburg i així començar la guerra.
  Espanya és dividir amb dues parts: la part oest amb el rei francés i la sud amb l'austriac.
 • Final de la Guerra de Succesió.

  Final de la Guerra de Succesió.
  Va guanyar el net del monarca francés, quan va acabar la guerra, l'Imperi Hispànic va perdre molts de territoris europeus. Va crear noves normes com: proivir la llengua catalana als documents oficials, va suprimir les lleis i les
  institucions de la Corona d’Aragó,....
 • Revolució Francesa.

  Revolució Francesa.
  Va començar, perquè la gent del poble estaba descontenta, ja que la reina i el rei és gastaven els seus impostos amb tot el que volien. Al final va guanyar el poble i va establir noves normes com la de: igualdad, llibertad i fraternitad i també constitucions com la de els drets i els deures de totes les clases socials. Finalment decapitaren el rei i la reina. La revolució francesa marca el final de l'edat moderna, ja que és el major canvi polític mundial que s'ha conescut a Europa.