De vlieger

Edat Moderna

 • Period: Jun 2, 1500 to

  Edat moderna

  hi coincideixen una mena de fets que transformen la socitat medieval occidental
 • Period: Jun 2, 1500 to

  Transformació socials i politiques a la coronad'Aragó

 • Period: Jun 2, 1500 to

  Renaixement

  les caracterìstiques d'aquest moviment són: la originalitat per damunt de la tradició, exaltació de la natura humana, ganes de coneixer el científicament el món, predomina la cultura laica etc.
 • Jun 6, 1500

  Humanisme

  Humanisme
  Conjunt d'activitats filiològiques i literàries, fliosofiques . Es referix al fet de l'estudi dels clàssics de l'antiguitat , aquest fet actua com alliberador de la persona de l'home.
 • Period: Jun 2, 1516 to Jun 2, 1556

  Regnat de Carles I

 • Period: Jun 2, 1516 to

  Reis Austries

  Durant aquest perìode ho van governar els Àustries
 • Jun 2, 1517

  Martí Luter inicia la contra reforma

  Martí Luter inicia la contra reforma
  Va iniciar la reforma protestant que consistia en la renovació espiritual que esta basat en la lliure adoració a Déu i s'allunya de l'esglesia que pensa ell que esta corrompuda.
 • Jun 2, 1519

  Guerra de les Germanies

  Guerra de les Germanies
  es van dur a terme prohibicions com: estudiar a l'estranger, la censura de llibre etc.
 • Jun 2, 1525

  Cristianització obligatoria per part del mudejars

  Cristianització obligatoria per part del mudejars
  A partir d'aquest moment es obigatoria a la cristianització per part de dels mudejars a la religió predonminant
 • Jun 6, 1536

  Erasme

  Erasme
  Va ser qui va contribuir a la formació de l' Humanisme. Intenta conciliar l'Humanisme amb l'ideari cristià
 • Jun 2, 1550

  Cocili de Trento

  Cocili de Trento
 • Jun 2, 1550

  Contrareforma

  Contrareforma
  Es van dur a terme prohibicions com: estudiar a l'estranger, la censura de llibre etc.
 • Period: Jun 2, 1556 to

  Regnat de Felip II

 • Jun 2, 1562

  Creació del Cancionero llamado Flor de enamorados

  Creació del Cancionero llamado Flor de enamorados
  Aquesta obra tan important creada per Anselm Turmeda
 • Jun 2, 1571

  Batalla de Lepant

  Batalla de Lepant
  Aquesta batalla fou guanyada per els Turcs
 • Derrota de La Armada invencible

   Derrota de La Armada invencible
  la flota que Felip II envia a Anglaterra per envair aquest paìs i restaurar-hi el catolicisme.
 • Period: to

  Regnat de Felip III

 • Period: to

  Barroc

  El Barroc és el peíode de la història de l'art i la literatura occidentalcomprés entre el Renaixement i el Neoclasisme. Esta caracteritzat principalment pero l'entusiasme de la vida, un punt de vista pesimista i de desengay.
 • Expulsió dels moriscos

  Expulsió dels moriscos
  Amb la aparició de la Inqusició es va ordenar am la aceptació per FelipIII l 'expulsió dels moriscos
 • Period: to

  Guerra dels 30 anys

 • Period: to

  Regnat de Felip IV

 • Unio de Portugal

  Unio de Portugal
 • Period: to

  Regnat de Carles II

 • maulets

  maulets
  Estaven a favor del rei Carles I
 • Guerra de la succesió

 • Period: to

  Regnat de Felip V

 • Period: to

  Neoclassisime

  Aquesta etapa és el segle de la Il·lustració. El pensament es basaen el racionalisme i l 'empirisme, i presenta un caraàter molt critic amb la matèria religiosa
 • Batalla d'Almança

  Batalla d'Almança
  Batalla entre botiflers i maulets. Fou guanyada per els fidels al rei felip els botiflers
 • Botiflers

  Botiflers
  A favor de Felip d'Anjou
 • tractat d'Utrecht

  tractat d'Utrecht
  Consisteix en el repartiment dels territoris d'Espanya entre els contendents de la guerra de la sucseció
 • Period: to

  Regnat de Ferran VI

 • Bandolerisme i corsaris

  Bandolerisme i corsaris
  hi apareixen un grup de gent que amb la crisis social i polìtica van decidir eixir als camps o a la mar en busca d'aconseguir algun benefici furtant els carros o atracant vaixells etc.
 • Misteri d'Elx

  Misteri d'Elx
  Dels drames mediavals, només ha arribat als nostres dies el Misteri d'Elx
 • Period: to

  Regnat de Carles III

 • Period: to

  Regnat de Carles IV

 • Neoclasicisme

  Neoclasicisme
  els seguidors d'aquesta ideologia creien que la raó i la ciéncia podien ajudar a lliberar les persones del gobern rìgid