DEĞİŞEN DÜNYA VE OSMANLI SİYASETİ

 • Haçova Muharebesi

  Haçova Muharebesi
  Osmanlı Devleti ve Habsburg arasında yapılan bir savaştır. On Beş Yıl Muharebesi diye de bahsedilir. Sonucunda Osmanlı Devleti kazanmıştır.
 • Zitvatoruk Antlaşması

  Osmanlı Devleti ile Habsburg Hanedanlığı arasında imzalanmıştır. Sonucunda Osmanlı Devleti dış politikada prestij kaybetmiştir.
 • Nasuh Paşa Antlaşması

  Nasuh Paşa Antlaşması
  Osmanlı Devleti ile Safevi Hanedanlığı arasında imzalanmıştır. Antlaşma maddeleri daha çok Osmanlı'nın lehinedir.
 • Serav Antlaşması

  Osmanlı Devleti ile Safevi Hanedanlığı arasında barış sağlamak için yapılmıştır. Genç Osman Döneminde imzalanmıştır.
 • Serav Antlaşması

  Osmanlı Devleti ile Safevi Hanedanlığı arasında barış sağlamak için yapılmıştır. Genç Osman Döneminde imzalanmıştır.
 • Hotin Antlaşması

  Hotin Antlaşması
  Osmanlı Devleti ve Lehistan arasında imzalanmıştır. Lehistan Kralı’nın sunduğu barış antlaşmasıdır.
 • Kasr-ı Şirin Antlaşması

  Kasr-ı Şirin Antlaşması
  Osmanlı Devleti ve Safeviler ile imzalanan bir antlaşmadır. Antlaşma sayesinde bugünkü Türkiye- İran sınırları belirlendi.
 • Vasvar Antlaşması

  Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Osmanlı Zerinvar Kalesi’ni kaybetmiştir.
 • Girit’in Fethi

  Girit’in Fethi
  Girit’e yerleşen Venediklilerin gemilere zarar vermesi sonucu Osmanlı Girit Adası’nı kuşattı. Mücadeleler sonucu 24 yıl sonra adayı fethetti.
 • Bucaş Antlaşması

  Bucaş Antlaşması
  Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanan bu antlaşma sayesinde Osmanlı batıdaki en geniş sınırlarına ulaştı.
 • Bahçesaray Antlaşması

  Bahçesaray Antlaşması
  Ruslar ile imzalanan ilk antlaşma
 • II. Viyana Kuşatması

  Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arasında olan bir savaştır. Gerileme dönemi başlamıştır.
 • Karlofça Antlaşması

  Karlofça Antlaşması
  Büyük topraklar kaybedilen ilk savaş
 • İstanbul Antlaşması

  Ruslar ile yapılan ,Karlofça’nın devamı niteliğinde olmuştur.
 • Prut Antlaşması

  Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında yapılan bir antlaşmadır.
 • Pasarofça Antlaşması

  Pasarofça Antlaşması
  Avusturya ticari imtiyazlar elde etti.
 • Patrona Halil İsyanı

  Lale Devri adlı dönemin bitmesine yol açmıştır.
 • Patrona Halil İsyanı

  Patrona Halil İsyanı
  Lale Devri'nin bitmesine yol açmıştır.
 • Ahmet Paşa Antlaşması

  Osmanlı sadece Kafkasya’yı almıştır.
 • Belgrad Antlaşması

  Belgrad Antlaşması
  Bu antlaşmadan sonra daha fazla toprak alınamamıştır.
 • Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi

  Verilen kapitülasyonlar süresizdir
 • Kerden Antlaşması

 • Çeşme Baskını

  Çeşme Baskını
  Osmanlı donanması yok olmuştur
 • Küçük Kaynarca Antlaşması

  Ruslar boğazları rahatça kullanabilecek ve Karadeniz’de donanma bulundurabilecektir.