Context Històric de la primera meitat del s.XX

Timeline created by froviraba
 • Period: to

  Les Primeres Avantguardes

  Les primeres avantguardes van des del principi del s. XX fins el 1945 (acabament 2a GM). París romandrà com a capital artística durant aquest període. Tots els artistes compartiran el principi de “no imitació del passat ni de la naturalesa”. Parteixen de les experiències dels impressionistes i postimpressionistes.
 • Period: to

  Fauvisme

  Nascut el 1905, Al Saló de Tardor. Considerat el primer moviment d’avantguarda, va tenir una curta durada (fins al 1908). Pren com a referència la juxtaposició de colors dels impressionistes i les pinzellades expressives, L’ús de colors purs i vius i la manca de perspectiva dels postimpressionistes. Té una visió subjectiva de la realitat.
 • Period: to

  Cubisme

  L'origen del cubisme es pot situar el 1907, quan Picasso pinta les Senyoretes d’Avinyó. Cap el 1914 va començar a decaure. Es fa la primera exposició al Saló de Tardor de París de 1910. Picasso, George Braque i Juan Gris en són els grans representants. Té d'antecedent a Cézanne, qui combinava punts de vista i feia una ordenació geomètrica de les formes.
 • Period: to

  Futurisme

  Proclama un rebuig al passat i a la tradició, defensant un art orientat al futur, un art modern adaptat a la societat industrial. Art antiacadèmic i anticlàssic. Prenen com a model les màquines i els seus atributs: la força, la rapidesa, la velocitat, el moviment, la deshumanització... Difonen unes idees masclistes i violentes . Després de la 1a GM van vincular-se al feixisme. El propi Marinetti va ingressar al partir el 1919.
 • Period: to

  Art Abstracte

  El terme s'aplica generalment a totes les manifestacions artístiques no figuratives. Aquest abandonament conscient de la figuració es va iniciar cap al 1910 amb Kandinsky. Tot i que va tenir el seu moment d'esplendor del 1910 al 1917, l'Art Abstracte ha perdurat fins avui dia.
 • Period: to

  Primera Guerra Mundial

  Sorgeix un nou paper de la dona a la societat, succeeix la caiguda dels grans imperis (Rússia, Alemanya i Àustria-Hongria) i la remodelació de les fronteres europees, hi ha un gran nombre de baixes, arriben les idees marxistes, i els EUA ascendeixen a potència políticomilitar.
 • Period: to

  Dadaisme

  Dada és provocació, l’anti-art, l’escàndol.... No podem parlar d’un estil artístic pròpiament amb unes característiques concretes, és una actitud, una ideologia, basada en el rebuig a tot i la reivindicació de l’atzar i l’absurd. Els dadaistes es qüestionen què és l’art.
 • Fundació de la Bauhaus

  Fundació de la Bauhaus
  La Bauhaus fou fundada el 1919 a Weimar, capital de la nova República alemanya (dirigida per Gropius). El 1925 fou traslladada a Dessau (dirigida per Mies van der Rohe) i el 1933 fou tancada pels nazis.
 • Period: to

  Surrealisme

  Té el seu origen en la literatura, però més tard es va començar a representar a través de la pintura. Té una gran inspiració del dadaisme i les teories del psicoanàlisi de Sigmund Freud.
 • Exposició Internacional de Barcelona

  Exposició Internacional de Barcelona
  Celebrada a la muntanya de Montjuïc, hi van participar una vintena de països europeus, també el Japó i EUA. Pretenia donar a conèixer els avenços tecnològics i projectar a l’exterior la indústria catalana. Va suposar la introducció al país de les noves corrent arquitectòniques d’avantguarda, especialment del racionalisme. Remodelació d’un part de la ciutat deixant nombrosos edificis que han esdevingut un símbol de la ciutat.
 • Exposició d'Art Degenerat a Múnic

  Exposició d'Art Degenerat a Múnic
  El 1937 el govern Nazi va organitzar una exposició a Munic amb el nom "d'Art Degenerat" per a ridiculitzar l’art modern. Era una expressió encunyada per Hitler i Alfred Rosenberg per designar qualsevol forma d’art que no responia a l’art burgès i figuratiu. Les seves obres eren prohibides i eliminades.
 • Period: to

  Segona Guerra Mundial

  Llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki. Queda demostrada la gran capacitat destructiva de l’home, 50 milions de víctimes i un fort impacte moral. Acabat el conflicte el món es va alienar en dos blocs: un capitalista (liderat pels EUA) i un comunista (liderat per l’URSS).