Guifré el pelós x llucià navarro def.jpg

comtes-reis catalans, de Guifré el Pelós a Martí l'Humà.

 • 878

  Guifré I el Pelós

  Guifré I el Pelós
 • Period: 878 to 897

  Guifré I el Pelós

  fill de Sunifred I. Inicia la dinastia del Comtat de Barcelona. Fou el dotzè i darrer comte de Barcelona nomenat pels reis francs, i el primer a donar en herència els seus dominis territorials, iniciant així la dinastia comtal de Barcelona (Guiffredus primus comes Barchinone), tot i mantenir el jurament de fidelitat als reis de França.
 • 897

  Guifré II

  Guifré II
 • Period: 897 to 911

  Guifré II

  (dit també Borrell I), fill de Guifré I. el darrer comte que va prestar vassallatge a un monarca franc.
 • 911

  Sunyer I

  Sunyer I
 • Period: 911 to 947

  Sunyer I

  germà de l'anterior. Des de la mort del seu pare, el 897, va estar associat al govern sota la tutela de Guifré II de Barcelona i a partir de la mort d'aquest, sense descendència masculina, el 911, va governar els comtats de Barcelona, Girona i Osona.
 • 947

  Miró I

  Miró I
 • 947

  Borrell II

  Borrell II
 • Period: 947 to 966

  Miró I

  fill de l'anterior, amb el seu germà. Va accedir al govern dels comtats de Barcelona, Girona i Osona en retirar-se el seu pare a la vida monacal el 947 juntament amb el seu germà Borrell II,[1] amb qui se suposa que es repartí les funcions de govern.
 • Period: 947 to 988

  Borrell II

  germà de l'anterior. Fou el segon Borrell de Barcelona perquè el seu oncle Guifré II de Barcelona també tenia el nom de Borrell.
 • 988

  Borrell II

  Borrell II
 • Period: 988 to 992

  Borrell II.

  Inicia la dinastia sobirana del Comtat de Barcelona
 • 992

  Ramon Borrell

  Ramon Borrell
 • Period: 992 to 1017

  Ramon Borrell

  fill de Borrell II, amb la seva esposa.
 • 1017

  Berenguer Ramon I

  Berenguer Ramon I
 • Period: 1017 to 1035

  Berenguer Ramon I el Corbat

  fill de l'anterior. El malnom «el Corbat» té el seu origen en el mot llatí Curvo, que apareix per primera vegada al costat del seu nom en el privilegi Ob honorem, un document que suposadament hauria fet el rei Sanç I d'Aragó i Pamplona en benefici del Monestir de Sant Joan de la Penya el 1090.
 • 1035

  Ramon Berenguer I

  Ramon Berenguer I
 • Period: 1035 to 1076

  Ramon Berenguer I el Vell

  fill de l'anterior. Fou nomenat Hispaniae subjugator en els Usatges de Barcelona, «Apoderador d'Hispània» en antigues cròniques i annals, i «Defensor i mur del poble cristià»
 • 1076

  Ramon Berenguer II

  Ramon Berenguer II
 • 1076

  Berenguer Ramon II

  Berenguer Ramon II
 • Period: 1076 to 1082

  Ramon Berenguer II el Cap d'Estopes

  fill de l'anterior, amb el seu germà. Era fill de Ramon Berenguer I de Barcelona i d'Almodis de la Marca i germà, probablement bessó, de Berenguer Ramon II. El 1076, a la mort del seu pare, va rebre el comtat de Barcelona juntament amb el seu germà, ja que aquell no havia dividit l'herència. El seu sobrenom és deu a tenir una gran i espessa cabellera rossa.
 • Period: 1076 to 1097

  Berenguer Ramon II el Fratricida

  germà de l'anterior. Era fill de Ramon Berenguer I de Barcelona i d'Almodis de la Marca i germà, probablement bessó, de Ramon Berenguer II. El 1076, a la mort del seu pare, va rebre el comtat de Barcelona juntament amb el seu germà, perquè no se n'havia determinat l'herència.
 • 1095

  Ramon Berenguer III

  Ramon Berenguer III
 • Period: 1095 to 1097

  Ramon Berenguer III el Gran

  nebot de l'anterior, associat al govern pel seu oncle. Era fill del comte de Barcelona Ramon Berenguer II, Cap d'Estopes, i la seva muller, Mafalda de Pulla-Calàbria, la qual succeí en el tron comtal de Barcelona.
 • 1097

  Ramon Berenguer III

  Ramon Berenguer III
 • Period: 1097 to 1131

  Ramon Berenguer III el Gran

  1112 casament amb Dolça de Provença.
 • 1131

  Ramon Berenguer IV

  Ramon Berenguer IV
 • Period: 1131 to 1137

  Ramon Berenguer IV el Sant

  fill de l'anterior. príncep d'Aragó i comte de Ribagorça –on exercí la potestas– (1137-1162) i regent del comtat de Provença (1144-1161) –on s'esmenta com a Ramon Berenguer II.
 • 1137

  Ramon Berenguer IV

  Ramon Berenguer IV
 • Period: 1137 to 1162

  Ramon Berenguer IV el Sant

  Corona Catalano-Aragonesa.
 • 1162

  Alfons I

  Alfons I
 • Period: 1162 to 1196

  Alfons I el Cast

  fill de l'anterior. Fou fill i successor de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó. Per línia paterna era net de Ramon Berenguer III i Dolça de Provença, i per línia materna de Ramir II d'Aragó i Agnès de Poitiers. Fou germà dels comtes Ramon Berenguer IV de Provença i Sanç I de Provença. Alfons I el Cast fou la primera persona que fou alhora comte de Barcelona i rei d'Aragó.
 • 1196

  Pere I

  Pere I
 • Period: 1196 to 1213

  Pere I el Catòlic. 1204

  casament amb Maria de Montpeller. Pere I mor a la desfeta de Muret. Fi de la influència transpirinenca.
 • 1213

  Jaume I

  Jaume I
 • Period: 1213 to 1276

  Jaume I el Conqueridor.

  Fill i successor del rei Pere II d'Aragó al tron de la corona d'Aragó i de Maria de Montpeller. Quedà totalment orfe de pare i mare el 1213, quan tan sols comptava amb 5 anys. Fou pare dels reis Pere "el Gran" i Jaume II de Mallorca "el Prudent".
 • 1276

  Pere II

  Pere II
 • Period: 1276 to 1285

  Pere II el Gran o "dels francesos"

  per la victòria de coll de Panissars el 1285. Fill de l'anterior. Fill i successor d'Alfons el Cast i de Sança de Castella al tron de la Corona d'Aragó a la mort del seu pare el 1196. Pel testament d'Alfons el Cast, Pere heretava Barcelona, així com els comtats que en depenien, i Aragó, mentre el seu germà Alfons la Provença. El 1204 es va fer coronar a Roma pel Papa Innocenci III i esdevingué el seu fidel.
 • 1285

  Alfons II

  Alfons II
 • Period: 1285 to 1291

  Alfons II el Franc

  fill de l'anterior. Desposseeix les Balears al seu oncle Jaume de Mallorca, que havia col·laborat amb els francesos.
 • 1291

  Jaume II

  Jaume II
 • Period: 1291 to 1327

  Jaume II el Just.

  Germà de l'anterior. Inicialment rei de Sicília, promourà la gran expansió mediterrània a Sardenya i sobr els ducats d'Atenes i Neopàtria.
 • Period: 1291 to 1327

  Jaume II el Just.

  Germà de l'anterior. Inicialment rei de Sicília, promourà la gran expansió mediterrània a Sardenya i sobr els ducats d'Atenes i Neopàtria.
 • 1327

  Alfons III

  Alfons III
 • Period: 1327 to 1336

  Alfons III el Benigne

  fill de l'anterior. Fou el segon fill del rei Jaume II d'Aragó el Just i de la seva segona muller Blanca de Nàpols. Accedí a la línia successòria el 1319 quan el seu germà major i hereu de la Corona Jaume d'Aragó i d'Anjou renuncià a casar-se amb Elionor de Castella i Portugal i es feu monjo fugint el mateix dia del casament. Deu anys després seria ell mateix qui es casaria en segones núpcies amb Elionor.
 • 1336

  Pere III

  Pere III
 • Period: 1336 to 1387

  Pere III el Cerimoniós

  fill de l'anterior. Fill del rei d'Aragó i comte de Barcelona, Alfons III el Benigne i la seva primera esposa, Teresa d'Entença. Mentre ell fou designat hereu del seu pare a la Corona d'Aragó, el seu germà, l'infant Jaume, fou nomenat hereu del comtat d'Urgell.
 • 1387

  Joan I

  Joan I
 • Period: 1387 to 1396

  Joan I el Caçador

  fill de l'anterior. El 1351 el seu pare creà per a ell el títol de duc de Girona, per a l'any següent ser nomenat primogènit del regne. El 1363 fou nomenat lloctinent general del regne, i comandà les tropes que van fer front a la invasió de Catalunya que intentà Jaume IV de Mallorca.
 • 1396

  Martí I

 • Period: 1396 to 1410

  Martí I l'Humà

  fill de l'anterior. A la seva mort no hi ha una descendència legítima ja que l'any abans havia mort el seu fill, Martí el Jove, rei de Sicília.