COMPOSITORS DEL BARROC

 • Naixement H. Schütz

   Naixement H. Schütz
  Nacionalitat: Alemán
  Obres: Musikalische Exequien, Symphoniae Sacrae I i Psalmen Davids
 • Naixement J. B. Lully

   Naixement J. B. Lully
  Nacionalitat: Reina de Francés i Gran Ducado de Toscana
  Obres: Armida, Atis i Folía
 • Naixement Joan Baptista Cabanilles

  Naixement Joan Baptista Cabanilles
  Nacionalitat: Española
  Obres: Paseos, Pasacalles i Gallardas
 • Naixement Arcangello Corelli

  Naixement Arcangello Corelli
  Nacionalitat: Estados Pontificios
  Obres: Violin Sonata in d Minor, Suite for Strings i Andante - Largo
 • Naixament Henry Purcell

  Naixament Henry Purcell
  Nacionalitat: Reina de Inglaterra
  Obres: Dido y Eneas, Rey Arturo i Lamento de Dido
 • Naixement F. Couperin

  Naixement F. Couperin
  Nacionalitat: Francesa
  Obres: Les Barricades Mystérieuses, Concerts Royaux i les Folies Françaises les Dominos
 • Mort H. Schütz

   Mort H. Schütz
 • Naixement Antonio Vivaldi

  Naixement Antonio Vivaldi
  Nacionalitat: ‎Veneciano
  Obres: Gloria, Stabat Mater i Magnificat
 • Naixement G. P. Telemann

  Naixement G. P. Telemann
  Nacionalitat: Sacro Imperio i Romano Germánico
  Obres: Viola Concerto in G major, Recorder Sonata i Pimpinone
 • Naixement J. P. Rameau

  Naixement J. P. Rameau
  Nacionalitat: Reina de Francés
  Obres: Las Indias galantes, Hipólito i Aricia i Platea
 • Naixement G. F. Haendel

  Naixement G. F. Haendel
  Nacionalitat: Alemana, Sacro, Imperio Romano, Germánico i Británica.
  Obres: El Mesías, Música Acuática i Rinaldo
 • Naixement J. S. Bach

   Naixement J. S. Bach
  Nacionalitat: Ducado de Sajonia-Eisenach i Sacro Imperio Romano Germánico
  Obres: Tocata y Fuga en Re Menor, el Clave Bien Temperado i Conciertos de Brandeburgo
 • Naixement Domenico Scarlatti

  Naixement Domenico Scarlatti
  Nacionalitat: Napolesa i Española
  Obras: Fuga del gato. Sonata, KV 380 - l.23 i Stabat Mater
 • Mort J. B. Lully

  Mort J. B. Lully
 • Mort Henry Purcell

  Mort Henry Purcell
 • Mort Joan Baptista Cabanilles

  Mort Joan Baptista Cabanilles
 • Mort Arcangello Corelli

   Mort Arcangello Corelli
 • Mort F. Couperin

  Mort F. Couperin
 • Mort Antonio Vivaldi

  Mort Antonio Vivaldi
 • Mort J. S. Bach

  Mort J. S. Bach
 • Mort Domenico Scarlatti

   Mort Domenico Scarlatti
 • Mort G. F. Haendel

   Mort G. F. Haendel
 • Mort J. P. Rameau

  Mort J. P. Rameau
 • Mort G. P. Telemann

  Mort G. P. Telemann