Cimera

  • Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi humà

    Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi humà
    primera gran conferència de l'ONU sobre assumptes mediambientals a nivell internacional i marca un punt d'inflexió en el desenvolupament de polítiques ambientals internacionals.