Download

CATALUNYA A LA EDAT MODERNA

  • 1479

    Unió dinàstica de Castella i Aragó.

    Unió dinàstica de Castella i Aragó.
    En aquest any es van unir el dos regnes, pero cadascun mantenia les sesves fronteras