Bulgaristan-Türkiye Göçü

  • Türkleri asimileştirme politikasının başladığı tarih

  • İlk toplu göçün başlangıç tarihi

  • Bu göç 1969' da başlayıp 1978'e kadar küçük gruplarla devam etmiştir

  • Aralık ayında Bulgar Komünist Parti yöneticileri Bulgaristan’daki Türklerin aslının Bulgar olduğunu iddia eden Yeniden Doğuş Sürecini /Soya Dönüş Süreci’ni başlattılar.

  • Mart ayına kadar Bulgar nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturan tüm Türklerin isimlerini Bulgar isimleri ile değiştirdiler

  • Asimilasyon süreci tüm hızıyla devam ediyordu. Türkçe konuşmak, camiye gitmek, çocukları sünnet ettirmek, kurban kesmek, kısacası Türklere ait olan tüm dini ritüeller, gelenekler ve görenekler yasaklandı.

  • 2 Haziran 1989 tarihinden itibaren soydaşlarımız yüzlerce yıldır vatan bildikleri toprakları terk ettiler ve Türkiye’ye göç ettiler.