0abca84e c03e 4a01 8831 adbc29fe6beb

Bachov absolutizem

 • Reforma srednjega šolstva

  Reforma srednjega šolstva
  Slovenščina na gimnazijah postane obvezna za slovenske dijake. Nemški dijaki so lahko izbirali
 • Uradni list

  Uradni list
  Vse kar so napisali v nemščini so tudi prevedli v slovenščino
 • Novi društveni zakon

  Novi društveni zakon
  Prepoved delovanja političnih društev
 • Konkordat

  Konkordat
  Nadzor osnovnih šol se prepusti RKC-ju. Poslesica tega je bilo več dvojezičnih osnovnih šol.
 • Dograditev južne železnice

  Dograditev južne železnice
 • Premestitev sedeža škofije v Maribor

  Premestitev sedeža škofije v Maribor
  Anton Martin Slomšek je razmejil graške in lavantinske škofije ter premestil svoj sedež it Št. Andraža