Historia de la cèl·lula

By javiza
 • Robert hoke posa nom a la celula

  tembe va escriure un llibre que es diu MICROGRAFIA
 • Antonie leeuwenhoek fa les primeres observacions de les celules i organismes microscopi

 • Robert brown va descubrir el nucli de les celules vegetals

 • Els Alemanys Mathias Scheliden i Theodor Schan

 • Rudolf virchofam amplia la teoria celular: tota celula prove d'una altra celula

 • Es va descobrir el mitocondri

  que fa la respiracio celular
 • Es va descobrir la mitosi

  la divisio de 2 celules identiques
 • Es va descobrir el reticle endoplasmatic

  hi han 2 tIpus: RER I REL EL el rer es el rugos i el rel es el llis
 • Es va descobrir el llisomes

  l'emcarregat de digerir
 • Al 1899 Golgi descobreix l'apareill de Golgi

  organ que empaqueta les substancies