Celula

Cèl·lula

 • Period: to

  Història de la Cèl·lula

 • anomenament de la cèl·lula

  anomenament de la cèl·lula
  Rober Hooke posa el nom a la cèl·lula
 • Primer microscopi

  Primer microscopi
  Antonie van Leeuwenhoek va utilitzar el primer microscopi amb el que va fer observacions de glòbuls de la sang
 • primera observació de protozous

  primera observació de protozous
  Leeuwenhoek observa per primer cop protozous d'una bassa
 • observació bacteris de la boca

  observació bacteris de la boca
  Leeuwenhoek observa bacteris de la seva boca
 • descobriment del nucli

  descobriment del nucli
  Robert Brown va descobrir el nucli tot observant cèl·lules vegetals.
 • teoria de la cel·lules

   teoria de la cel·lules
  Els alemanys Matthias J. Schleiden,Theodor Schwann van establir la Teoria cel·lular
 • mitocondri

   mitocondri
  Descobriment del mitocondri
 • teoria cel·lular

   teoria cel·lular
  Rudolf Virchow amplia la teoria cel·lular
 • mitosi

  mitosi
  Micrografía de una célula mitótica pulmonar de tritón
 • endoplement

  endoplement
  Descobriment del Reticle endoplasmàtic
 • Golgi

  Golgi
  va descobrir un organul present a totes les cel·lules
 • descobriment de lisosomes

   descobriment de lisosomes
  Els lisosomes són uns orgànuls de la cèl·lula que tenen formes variables, estan recoberts per una membrana
 • PRIMER MICROSCOPI ELECTRÒNIC

  PRIMER MICROSCOPI ELECTRÒNIC
  Un microscopi electrònic és aquell que utilitza electrons en lloc de fotons o llum visible per formar imatges d'objectes diminuts.
 • ribosoma

  ribosoma
  Els ribosomes són complexos supramoleculars encarregats de sintetitzar proteïnes a partir de la informació genètica que els arriba de l'ADN transcrita