Papperstillverkning 3

papper

By therese
 • 200

  grovt papper

  grovt papper
  I Kina var papperstillverkningen långt kommer och här gjordes papper av bla bambustavar och hampa. Den första pappertillverkningen som gjordes med västfibermassa är daterad till 105 e. Kr.
 • 200

  Papyrus

  Papyrus
  Redan 3500 år föra kristus tillverkade egyptierna produkter för skrivändamål. Man använde papyrusväxten. Stammen delades i 20-30 cm långa bitar. Den skalades och "skivades". Bitarna lades sedan brevid varandra och ytterligare ett lager lades ovanpå på andra hållet. Papyrus växer vid Nilens delta.
 • 500

  Lump

  I Kina testade man att göra papper av olika råvaror. Att göra papper av lump som är tygrester fungerade bra. Det gällde att hitta hållbara vätxfibrer. Användningen av lump spred sig så småningom till Europa.
 • Jan 1, 1150

  Spanien

  Spanien
  Spanien var först i Europa med att äga ett pappersbruk. Papprets kvalitet blev inte så bra. Framöver var det i Italien soch Tyskland som pappersindustrin blomstrade.
 • Jan 1, 1300

  Till Norden

  Till Norden
  Under 1300- talet kom pappret till Norden som exportvara.
 • Jan 1, 1565

  Sverige

  Nu var det första pappersbruket i Sverige byggt. Det låg i Stockholm, men flyttades till Uppsala år 1611.
  Bruket skulle förse universitetet med papper. Råvaran var lump.
 • Period: Jan 1, 1570 to

  Fem bruk

  Under dessa hundra år startas det fem pappersbruk i Sverige.
 • Papperskvarn

  Papperskvarn
  Nu uppfanns papperskvarnen som underlättade när pappersmassan skulle tillverkas.
 • Brist på lump

  Det började bli svårt att få tag på så mycket lump som behövdes. Jonas Stekel provade att göra papper av löv och sågspån men lyckades inte riktigt.
 • Klor

  Nu har man upptäckt att det giftiga ämnet klor kan bleka pappret så att det blir vitare.
 • Period: to

  Utveckling

  Under 1800-talet utvecklades maskinerna och bättre och bättre kvarnar tillverkades. Det konstruerades också krypkar där man fångade upp lagom mycket fibrer och skakade bort vattnet. Arken och filtbitar varvades och pressades samman. Processen var dyrbar. Under perioden provades många råmaterial. Nu används mycket halm och också framställning av trämassa. Under slutat av 1800-talet användes mer och mer trämassa och olika försök gjordes med hur den bäst skulle bahandlas för att ge bäst papper.
 • Pappersmaskin

  Pappersmaskin
  På 1800-talet utvecklades maskinerna som tillverkade papper och 1832 kom den första pappersmaskinen till Lessebo.
 • Munksjö

  Munksjö
  Pappersbruket i Munksjö startades. Det finns kvar än i dag. På 1800-talet gjorde de papper utav halm.
 • I dag

  I dag används främst gran, tall, björk och returpapper för att göra nytt papper. Olika trädslag ger olika kvaliteter och egenskaper.
 • pergament

  pergament
  I Uppsala finns en pergamentrulle från år 385. Pergament gjordes av renskrapat och glättat skinn från djurhudar och var dyra att tillverka. De äldsta pergamenten har hittats i Mellanöstern
 • sida vid sida

  sida vid sida
  På 800-900- talet användes i Egypten papyrus och pergament sida vid sida.